zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Program péče o krajinu

13.02.2006
Příroda
Program péče o krajinu
Program péče o krajinu - (PPK) je určen na dotace v několika hlavních oblastech, a to na A) ochranu krajiny proti erozi, B) udržení kulturního stavu krajiny, C) zachování druhové rozmanitosti, D) opatření v ZCHÚ a A - D) studie a odborné publikace.
Spolufinancování z programu : až 100% podle vyhodnocení přínosu z hlediska ochrany přírody a krajiny (na projekty přinášející zisk a investičního charakteru nelze poskytovat finanční prostředky z tohoto programu)
Žadatel: FO nebo PO (vlastník, nájemce, podnájemce pozemků na nichž se bude realizovat konkrétní opatření), žadatelem nemůže být zahraniční osoba, a to fyzická ani právnická
Vyhlásil: Ministerstvo životního prostředí ČR
Účel podpory: cílem programu je především zajištění péče o krajinu a o zvláště chráněné části přírody
Organizační zabezpečení: u podprogramu péče o krajinu se žádosti předkládají na sběrná místa (místně příslušná střediska Agentura ochrany přírody a krajiny ČR), u podprogramu péče o zvláště chráněné částí přírody a ptačí oblasti se předkládají projekty na Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR (jednotlivé Správy chráněných krajinných oblastí) a Správy národních parků.
Uzávěrka: pro příjem žádostí pro rok 2006 je stanoven termín 30.4. 2006
Trvání programu: do konce roku 2006, každý rok je program aktualizován
Ostatní: na poskytnutí finančních prostředků není právní nárok, poskytování finančních příspěvků je upraveno směrnicí MŽP pro příslušný rok.

Dokumenty:

Ministerstvo životního prostředí vydává tuto směrnici v návaznosti na schválený zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2006, dotační titul „Program péče o krajinu“. Směrnice stanovuje postup při předkládání žádostí v roce 2006, postup při projednávání žádostí a poskytování finančních prostředků a jejich čerpání.
Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí