zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

SEA - nové vyhodnocování vlivu koncepcí na životní prostředí

15.06.2004
EIA
SEA - nové vyhodnocování vlivu koncepcí na životní prostředí
Strategické posuzování vlivů na životní prostředí tzv. SEA (Strategic Environmental Assessment) se do 1. 5. 2004 řídilo zákonem č. 244/1992 Sb.
Strategické posuzování vlivů na životní prostředí tzv. SEA (Strategic Environmental Assessment) se do 1. 5. 2004 řídilo zákonem č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů koncepcí a programů na životní prostředí, v platném znění. Od tohoto data vstoupil v platnost zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zákona č. 93/2004 Sb. Koncepce zpracovávané a předkládané ke stanovisku Ministerstvu životního prostředí a krajským úřadům před tímto datem se v souladu s přechodnými ustanoveními zákona č. 93/2004 Sb. budou dokončovat podle zákona č. 244/1992 Sb. ve znění platném před jeho zrušením.

Tento zákon implementuje do českého právního řádu Směrnici č. 2001/42/EC o posuzování vlivů některých plánů a programů na životní prostředí. Dále vychází také z \"dobré praxe\" získané během více jak desetileté praxe jak v České republice, tak i v zahraničí.

Bylo zjištěno, že nejlepší pro zajištění kvalitního a optimálního vyhodnocení vlivů na životní prostředí je souběžná práce týmů, které zajišťují zpracování vlastní koncepce a tzv. \"SEA-týmu\", který zajišťuje vyhodnocení vlivu koncepce na životní prostředí. Souběžná práce týmů spočívá v průběžné komunikaci, vyhodnocování vlivu koncepce na životní prostředí a zpracovávání připomínek SEA týmu do tvorby koncepce. To vše probíhá za průběžného zapojení veřejnosti do obou procesů - jak do přípravy koncepce, tak i do vlastního vyhodnocení vlivu na životní prostředí. Je tak zajištěno, aby se potenciální výhrady a připomínky řešily během celého procesu a nenechávaly se až na konečné zpracování koncepce. Konečné stanovisko pak nemusí být tak kritické. Vyhodnocení vlivů na životní prostředí může být také provedeno až na konci procesu přípravy koncepce, což zákon č. 93/2004 Sb. nevylučuje.

Souběžná práce týmů garantuje i maximální možnou účast a zapojení veřejnosti do procesu přípravy koncepcí a do vyhodnocení jejich vlivů na životní prostředí. A to nikoliv až ke konečné verzi koncepce, ale průběžně od oznámení záměru zpracování koncepce, jak to vyžaduje výše uvedená směrnice, ale i Aarhuská úmluva o právech na informace v životním prostředí, možnostech aktivní účasti na rozhodování a o právní ochraně veřejnosti.

Vzhledem k žádoucímu propojení přípravy koncepce, SEA a zapojování veřejnosti, které vede k optimálním výsledkům celého procesu, připravuje v současné době Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s experty v oblasti SEA \"Metodiku posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí\", která bude přístupná na webových stránkách MŽP.

Strategické posuzování vlivů na životní prostředí je jedním z hlavních nástrojů zlepšení efektivity strategického plánování. SEA také napomáhá tvorbě koncepce v rámci udržitelného rozvoje. Současně je to jeden z hlavních stavebních kamenů pro integrovanou prevenci znečištění a pro posuzování vlivů projektů na životní prostředí. Pokud naše strategické dokumenty budou posouzeny řádným procesem SEA, tak EIA a IPPC budou pouze rozvádět naše strategické vize do konkrétních projektů, které budou v daném území žádány.

Zdroj: Ing. Jana Svobodová, Centrum pro komunitní práci
Zdroj: ČEÚ

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
1
2. 2021
1.2-1.11.2021 - Seminář, školení
Litomyšl, Plzeň, Žďár nad Sázavou, Karlovy Vary, Znojmo, Liberec, Modrá, Tábor, Olomouc, Kutná Hora
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí