zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Nakládání s komunálními bioodpady v České republice

22.04.2002
Odpady
Nakládání s komunálními bioodpady v České republice
Směrnice Evropské unie 99/31/EC o skládkování odpadů ukládá členským státům povinnost, aby nejpozději v r. 2006 bylo množství biologicky rozložitelných odpadů ukládaných na skládky sníženo na 75% množství uloženého na skládky v referenčním roce 1995 a v dalších letech pak ještě méně (v r. 2009 na 50% a v r. 2016 na 35%). Skládkování těchto odpadů totiž vede ke vzniku metanu, který významně přispívá ke globálnímu oteplování. Přestože Česká republika může ve splnění těchto limitů využít čtyřletý odklad, nevyhne se v budoucnu stále většímu problému, jak s těmito odpady naložit.
Podle evidence Informačního systému o odpadech vzniklo v r. 1995 na území České republiky 3,4 mil. t tuhých komunálních odpadů. Z tohoto množství byl v r. 1995 podíl biologicky rozložitelných odpadů stanoven na 41% hmotnosti, tedy na cca 1,4 mil. tun. Jelikož předpoklad produkce tuhých komunálních odpadů v roce 2010 ale činí více než 5,1 mil. t., bude nutno vzhledem k 75 % limitu využít cca 2 mil. tun tohoto biologického odpadu. Zvýšeného využití biologicky rozložitelných odpadů lze v zásadě dosáhnout třemi způsoby: zvýšením recyklace (papíru), kompostováním a spalováním směsného komunálního odpadu. Je ale pravděpodobné, že nárůst odpadů bude nutné krýt zvýšeným kompostováním nebo spalováním, protože v současnosti se podle společnosti Eko-kom daří recyklovat zhruba 380 tun a do roku 2010 se očekává nárůst o 135 t. Přestože kompostování odpadů má 17 - 20 krát příznivější investiční náklady na 1 t instalované kapacity ve srovnání se spalováním a také cena za zpracování bioodpadů na kompostárnách je několikanásobně nižší (v současnosti se pohybuje v intervalu 150 - 350 Kč/t, zatímco provozní náklady spaloven komunálních odpadů se v roce 1999 pohybovaly v intervalu 706 - 1877 Kč/t), z důvodů kapacitních a jiných (mj. i současný nezájem odběratelů-zemědělců o vyrobený kompost) se předpokládá, že vývoj těchto kapacit bude v poměru 2 : 3 ve prospěch spalování. Investiční strategie Návrhu na kombinaci kapacit spaloven a kompostáren (Novák P.: Návrh strategie implementace pro hospodaření s odpady. Projekt Phare CZ 9811-02-02; Praha 2001) proto odhaduje, že k dosažení těchto limitů bude nutné do roku 2010 postavit 3 - 6 spaloven tuhého komunálního odpadu o kapacitě celkem 643 kt a 13 \"krajských\" kompostáren, jejichž kapacita by spolu s řadou nových menších zařízení pro kompostování dosahovala celkem 429 kt. Tomáš Voříšek Článek převzat z časopisu Zprávy ze SEVEn.
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
16
9. 2020
16-18.9.2020 - Konference
Náměšť nad Oslavou - CETT (areál ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, z.s. )
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí