zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Normy: ekologie a životní prostředí - duben 2021

23.04.2021
Obecné
Normy: ekologie a životní prostředí - duben 2021

Nové a aktualizované normy související s ochranou životního prostředí a ekologií v podniku, které vyšly ve Věstníku ÚNMZ v dubnu 2021.

NOVÉ ČSN

ČSN EN IEC 60601-2-31 ed. 3 (36 4801)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-31: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost externích kardiostimulátorů s vnitřním zdrojem energie; (idt IEC 60601-2-31:2020);
kat.č. 512134

ČSN EN 17362 (46 7064)
Krmiva: Metody vzorkování a analýz - Stanovení pentachlorfenolu (PCP) v krmných surovinách a krmných směsích metodou LC-MS/MS;
kat.č. 512270

ČSN ISO 6884 (58 8762)
Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení popela;
kat.č. 512269

ČSN P CEN/TS 16214-2 (83 8260)
Kritéria udržitelnosti pro výrobu biopaliv a biokapalin pro energetické využití - Zásady, kritéria, ukazatele a ověřovatelé - Část 2: Posuzování shody včetně řetězce dohledu a hmotnostní bilance;
kat.č. 512304

ČSN EN ISO 10993-1 (85 5220)
Biologické hodnocení zdravotnických prostředků - Část 1: Hodnocení a zkoušení v rámci procesu managementu rizik; (idt ISO 10993-1:2018, Corrected version 2018-10);
kat.č. 512050

ZMĚNY ČSN

ČSN 01 8003
Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích; Vydání: Srpen 2017 Změna Z1;
kat.č. 512177

ČSN EN ISO 13088 (07 8324)
Lahve na plyny - Svazky lahví na acetylen - Podmínky plnění a kontrola během plnění;
kat.č. 512167

EVROPSKÉ NORMY SCHVÁLENÉ K PŘÍMÉMU POUŽÍVÁNÍ JAKO ČSN

ČSN EN IEC 62890 (18 0410)
Měření, řízení a automatizace průmyslových procesů - Management životního cyklu systémů a částí; EN IEC 62890:2020; IEC 62890:2020; Platí od 2021-05-01
kat.č. 511512

ČSN EN ISO 12460-3 (49 0163)
Desky na bázi dřeva - Stanovení úniku formaldehydu - Část 3: Metoda plynové analýzy; EN ISO 12460-3:2020; ISO 12460-3:2020;
kat.č. 511770

ČSN EN 73 (49 0685)
Ochranné prostředky na dřevo - Urychlené stárnutí ošetřeného dřeva na biologické zkoušky - Postup odvětráváním; EN 73:2020;
kat.č. 511768

ČSN EN 84 (49 0686)
Ochranné prostředky na dřevo - Urychlené stárnutí ošetřeného dřeva pro biologické zkoušky - Postup vyluhováním; EN 84:2020;
kat.č. 511769

ČSN EN ISO 787-28 (67 0520)
Obecné metody zkoušení pigmentů a plniv - Část 28: Stanovení celkového obsahu polychlorovaných bifenylů (PCB) rozpuštěním, přečištěním a GC-MS;
kat.č. 511777

ČSN EN ISO 21976 (77 4004)
Obaly - Prvky garance neporušenosti pro obaly léčivých přípravků; EN ISO 21976:2020; ISO 21976:2018; Platí od 2021-05-01
kat.č. 511787

ČSN P CEN/TS 17340 (83 4752)
Stacionární zdroje emisí - Stanovení hmotnostní koncentrace sloučenin fluoru vyjádřených jako HF - Normovaná referenční metoda; CEN/TS 17340:2020; Platí od 2021-05-01
kat.č. 511793

ČSN ETSI EN 300 019-2-3 V2.5.1 (87 2001)
Environmentální inženýrství (EE) - Environmentální podmínky a environmentální zkoušky na telekomunikační zařízení - Část 2-3: Specifikace environmentálních zkoušek - Stacionární použití na místech chráněných proti povětrnostním vlivům; ETSI EN 300 019-2-3 V2.5.1:2020; Platí od 2021-05-01
kat.č. 511800

Zdroj: Verlag Dashöfer

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí