zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Společnost VELUX Group se zavazuje vymazat svoji historickou uhlíkovou stopu a stát se celoživotně uhlíkově neutrální

24.11.2020
Obecné
Firemní ekologie
Klimatické změny
Společnost VELUX Group se zavazuje vymazat svoji historickou uhlíkovou stopu a stát se celoživotně uhlíkově neutrální

Přišla nám do redakce informace o iniciativě společnost VELUX Group, která se zavazuje snížit svoje budoucí emise CO2 a vymazat svoji historickou uhlíkovou stopu od svého vzniku v roce 1941 - což v úhrnu představuje 5,6 milionu tun CO2. Dosáhnout toho chce ve spolupráci s WWF a prostřednictvím lesních projektů, které budou cílit na změny klimatu, a zastavení úbytku přírodních stanovišť. Zároveň bude podporovat zachování biologické rozmanitosti a zlepšování místních životních podmínek.

Jelikož se jedná o globální závazek společnosti ( s prodejními a výrobními provozy a 11 500 zaměstnanci ve více než 40 zemích po celém světě. Společnost VELUX Group vlastní akciová společnost VKR Holding A/S, jež je plně ve vlastnictví neziskové, charitativní nadace (THE VELUX FOUNDATIONS) a rodiny), zaslali jsme několik otázek "na tělo" se zaměřením na působení firmy v České republice, na které nám odpověděl Ondřeje Boreš, Public Affairs manažer společnosti Velux:

1. Jaká opatření/technologie k omezení emisí CO2 plánujete zavést v provozech společnosti v ČR

Soustředíme se primárně na oblasti, kde je naše stopa největší:

  • Odebírané energie - nákup elektřiny z obnovitelných zdrojů, teplo pro výrobní závod odebíráme od dodavatele, který ho vyrábí z bioplynu. Ten zatím není schopný pokrýt naši potřebu ze 100 %, ale hledáme další cesty, jak snížit emise z tepla.
  • Vyráběná energie - ve Vyškově jsme instalovali fotovoltaiku a solární ohřev vody.
  • Energetické úspory - samozřejmostí je LED osvětlení, maximálně se snažíme zvýšit i energetickou efektivitu výroby.
  • Ostatní - Naše centrála v Brně bude procházet rekonstrukcí. Abychom maximálně využili příležitost, nechali jsme zpracovat Koncept uhlíkově neutrálního a udržitelného provozu. Cílem je jednak mít do roku 2030 uhlíkově neutrální provoz. Tam nám má koncepce pomoci s plánováním jednotlivých opatření tak, aby na sebe navazovala a abychom maximálně využili synergie opatření a zabránili jejich konfliktu. Druhým pilířem je udržitelný provoz, kde se soustředíme na zlepšení nakládání s odpady, vodou a rovněž chceme zlepšit podmínky pro rozvoj biodiversity v našem areálu.

2. Podporujete výsadbu lesů v destinacích jako Uganda či Myanmar, plánujete podpořit výsadby i u nás v ČR, kde v minulých letech utrpěly lesy citelné ztráty kvůli kůrovcové kalamitě (např ve spolupráci s Lesy ČR, www.SazimeBudoucnost.cz či jinou podobnou iniciativou)?

Problém klimatických změn je globální a ani emise skleníkových plynů nepůsobí lokálně. Logicky tedy dává smysl podporovat nejefektivnější opatření kdekoliv na světě. A nejefektivnější z pohledu emisí skleníkových plynů je právě podpora lesních porostů v těchto oblastech. Přiznejme si, že možnosti rozvojových zemí řešit problémy s odlesňováním a zalesňování jsou slabší, než u nás. Problémem u nás bude primárně časové hledisko, tedy doba potřebná k opětovnému zalesnění, než otázka financí a know-how. Dalším problémem, který těmito projekty chceme řešit, je krize biodiversity. A tento problém je opět větší v tropických oblastech. Nicméně to neznamená, že jsme nepodpořili projekty na výsadbu stromů v ČR, opak je pravdou. Ale nejde o projekty takového rozsahu.

3. Máte u nás v ČR nějaké další projekty společenské odpovědnosti či ekologické, kromě na vašem webu zmiňované spolupráce s EKO-KOMem (která je povinná ze zákona...)?

Propagace našich CSR aktivit není něco, na co se primárně soustředíme. Ale pracujeme na tom, abychom komunikaci zlepšili a pomohli inspirovat i ostatní. Co se týče našich CSR aktivit, zmíním např. tyto oblasti:

VELUX je většinově vlastněný nadacemi, což předurčuje využití našeho zisku. Na úrovni skupiny vracíme cca 50 % čistého zisku zpět společnosti prostřednictvím podpory řady oblastí. A mohu Vás ujistit, že ani VELUX ČR není v tomto případě na chvostu. Od roku 2013 jsme přes naše nadace rozdělili v ČR 321 mil. Kč. Zbývající prostředky jsou investovány do projektů na podporu obnovitelných zdrojů a udržitelného hospodářství. Nad rámec tohoto podporujeme ještě např. Dětský domov Dagmar, Benediktus, Běh pro světlušku atd.

Životní prostředí - nad rámec výše uvedených aktivit bych zmínil tyto hlavní oblasti:

  • 97 % odpadu z výroby je dále využíváno, recyklováno nebo použito na výrobu obnovitelné energie.
  • 99,6 % dřeva použitého na výrobu má certifikát udržitelnosti. Pro představu, pouze 30 % celosvětově obchodovaného dřeva je certifikováno.
  • Snížili jsme naši uhlíkovou stopu od roku 2007 již téměř o 50 %. Právě v roce 2007 jsme přijali náš první dobrovolný závazek ve snižování emisí.

Péče o zaměstnance - máme firemní zaměstnaneckou nadaci, která se stará o současné i bývalé zaměstnance. Třeba v souvislosti s koronavirem je možné zažádat si o příspěvek na karanténu (pokud potřebujeme být v karanténě od rodiny), zapůjčení výpočetní techniky školám, naléhavé operace a řada dalších. Zaměstnancům proplácíme testy na Covid a samozřejmostí je home office a potřebné IT zajištění.

Projektů je ještě mnohem více, zde je uvedeno pouze několik z nich.

4. V TZ uvádíte, že budete nakupovat energii ze 100% z obnovitelných zdrojů. Vzhledem k technologické náročnosti skladování energie se naskýtá otázka, z čeho tedy budete napájet své provozy, pokud zrovna nebude svítit slunce a foukat vítr (a bude v létě sucho a malé průtoky v řekách)?

Elektřina se přenáší i mezi státy a my tak nejsme závislí pouze na české výrobě. Ostatně máme z Brna nebo Vyškova, kde máme centrálu a výrobní závod, blíže do Rakouska než na sever Čech k uhelným elektrárnám. Nakupovaná elektřina má záruky původu. Tedy je garantováno, že je vyrobena z obnovitelných zdrojů. Tím zajišťujeme, že energetické společnosti mají zájem investovat do obnovitelných zdrojů, a podporuje to tak jejich rozvoj. Jsme si vědomi toho, že v časech, kdy zrovna není obnovitelná elektřina k dispozici, čerpáme elektřinu z jiných (i neobnovitelných) zdrojů. Ale důležitá je podpora výroby elektřiny z OZE, která je tímto způsobem realizována bez ohledu na ideologické postoje.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí