zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Co dnes projedná Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin EP

18.11.2020
Obecné
Politika
Co dnes projedná Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin EP

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

ENVI(2020)1116_1

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ

Schůze

Pondělí 16. listopadu 2020, 13:45-15:45 a 16:15-18:15

Brusel

Místnost: József Antall (2Q2)

S distanční účastí členů výboru ENVI

16. listopadu 2020, 13:45-14:15

1. Přijetí pořadu jednání

2. Sdělení předsedy

3. Zpráva o probíhajících interinstitucionálních jednáních

ENVI/9/04519

* Schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla

4. Uhlíková stopa Evropského parlamentu - na cestě k uhlíkové neutralitě

ENVI/9/04497

? prezentace studie

? výměna názorů

16. listopadu 2020, 14:15-15:45

5. Výměna názorů s paní Stellou Kyriakidesovou, komisařkou pro zdraví a bezpečnost potravin, o budování evropské zdravotní unie: balíček na podporu připravenosti a odolnosti a farmaceutická strategie

* * *

16. listopadu 2020, 16:15-18:15

6. Odpovědnost společností za škody na životním prostředí

ENVI/9/03459

2020/2027(INI)

Zpravodaj:

Pascal Canfin (Renew)

PA - PE657.389v01-00

Příslušný výbor:

JURI

Antonius Manders (PPE)

? projednání návrhu stanoviska

? lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 24. listopadu 2020, 11:00

7. Strategie EU pro vodík v zájmu klimaticky neutrální Evropy

ENVI/9/04288

Zpravodajka:

Hildegard Bentele (PPE)

PA - PE658.815v02-00

? projednání návrhu stanoviska

? lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 23. listopadu 2020, 11:00

8. Námitka podle čl. 112 odst. 2 a 3 jednacího řádu: návrh prováděcího nařízení Komise o schválení karbendazimu jako stávající účinné látky pro použití v biocidních přípravcích typu 7 a 10

ENVI/9/04498

2020/2852(RSP)

Spoluzpravodajky:

Maria Arena (S&D)
Michele Rivasi (Verts/ALE)
Anja Hazekamp (GUE/NGL)
Eleonora Evi (NI)

Příslušný výbor:

ENVI

? projednání návrhu usnesení

9. Námitka podle čl. 112 odst. 2 a 3 jednacího řádu: změna prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek amidosulfuron, bifenox, chlortoluron, klofentezin, klomazon, cypermethrin, daminozid, deltamethrin, dikamba, difenokonazol, diflufenikan, fenoxaprop-P, fenpropidin, fludioxonil, flufenacet, fosthiazát, indoxakarb, lenacil, MCPA, MCPB, nikosulfuron, parafinové oleje, pikloram, prosulfokarb, síra, thiofanát-methyl, triflusulfuron a tritosulfuron

ENVI/9/04499

2020/2853(RSP)

Spoluzpravodajky:

Anja Hazekamp (GUE/NGL)
Maria Arena (S&D)
Tilly Metz (Verts/ALE)
Eleonora Evi (NI)

Příslušný výbor:

ENVI

? projednání návrhu usnesení

* * *

*** Hlasování ***

Zahájení distančního hlasování

Hlasování bude zahájeno písemně v úterý 17. listopadu v 10:00 a bude uzavřeno v 11:00. Bude zahájeno prostřednictvím elektronické pošty.

Všichni poslanci, kteří se zúčastní hlasování, budou hlasovat pomocí aplikace iVote.

10. Námitka podle čl. 112 odst. 2 a 3 jednacího řádu: návrh prováděcího nařízení Komise o schválení karbendazimu jako stávající účinné látky pro použití v biocidních přípravcích typu 7 a 10

ENVI/9/04498

2020/2852(RSP)

Spoluzpravodajky:

Maria Arena (S&D)
Michele Rivasi (Verts/ALE)
Anja Hazekamp (GUE/NGL)
Eleonora Evi (NI)

Příslušný výbor:

ENVI

? přijetí návrhu usnesení

11. Námitka podle čl. 112 odst. 2 a 3 jednacího řádu: změna prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek amidosulfuron, bifenox, chlortoluron, klofentezin, klomazon, cypermethrin, daminozid, deltamethrin, dikamba, difenokonazol, diflufenikan, fenoxaprop-P, fenpropidin, fludioxonil, flufenacet, fosthiazát, indoxakarb, lenacil, MCPA, MCPB, nikosulfuron, parafinové oleje, pikloram, prosulfokarb, síra, thiofanát-methyl, triflusulfuron a tritosulfuron

ENVI/9/04499

2020/2853(RSP)

Spoluzpravodajky:

Anja Hazekamp (GUE/NGL)
Maria Arena (S&D)
Tilly Metz (Verts/ALE)
Eleonora Evi (NI)

Příslušný výbor:

ENVI

? přijetí návrhu usnesení

Výsledky konečného hlasování budou oznámeny písemně.

*** Konec hlasování ***

12. Různé

13. Příští schůze

? 30. listopadu-1. prosince 2020 (Brusel)

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí