zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Normy: ekologie a životní prostředí - říjen 2019

18.10.2019
Firemní ekologie
Normy: ekologie a životní prostředí - říjen 2019

Nové a aktualizované normy související s ochranou životního prostředí a ekologií v podniku, které vyšly ve věstníku ÚNMZ v říjnu 2019.

VYDANÉ ČSN

ČSN EN 17215 (75 5900)
Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Koagulační činidla na bázi železa - Analytické metody;
kat.č. 508653

ČSN EN ISO 10634 (75 7776)
Kvalita vod - Příprava a zpracování ve vodě málo rozpustných organických látek pro následné hodnocení jejich biologické rozložitelnosti ve vodním prostředí; (idt ISO 10634:2018);
kat.č. 508652

ČSN EN ISO 3175-1 (80 0809)
Textilie - Profesionální ošetřování, chemické čištění a čištění za mokra plošných textilií a oděvů - Část 1: Hodnocení vlastností po čištění a konečné úpravě; (idt ISO 3175-1:2017);
kat.č. 508661

ČSN EN ISO 3175-2 (80 0809)
Textilie - Profesionální ošetřování, chemické čištění a čištění za mokra plošných textilií a oděvů - Část 2: Postup pro zkoušení vlastností při čištění a konečné úpravě za použití tetrachlorethylenu; (idt ISO 3175-2:2017);
kat.č. 508664

ČSN EN 943-1+A1 (83 2726)
Ochranné oděvy proti nebezpečným pevným, kapalným a plynným chemikáliím včetně kapalných a pevných aerosolů - Část 1: Požadavky na účinnost protichemických ochranných oděvů typ 1 (plynotěsných);
kat.č. 508627

EVROPSKÉ NORMY SCHVÁLENÉ K PŘÍMÉMU POUŽÍVÁNÍ JAKO ČSN

ČSN EN ISO 14851 (64 0510)
Stanovení úplné aerobní biodegradability plastů ve vodném prostředí - Metoda měření spotřeby kyslíku v uzavřeném respirometru; EN ISO 14851:2019; ISO 14851:2019;
kat.č. 507888

ČSN EN ISO 846 (64 0780)
Plasty - Hodnocení působení mikroorganismů; EN ISO 846:2019; ISO 846:2019;
kat.č. 507884

ČSN EN ISO 19065-2 (64 2602)
Plasty - Akrylonitril-styren-akrylát (ASA), akrylonitril-(ethylen-propylen-dien)- styren (AEPDS) a akrylonitril-(chlorovaný polyethylen)-styren (ACS) pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností; EN ISO 19065-2:2019; ISO 19065-2:2019;
kat.č. 507882

ČSN EN ISO 19062-2 (64 2720)
Plasty - Akrylonitril-butadien-styren (ABS) pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností; EN ISO 19062-2:2019; ISO 19062-2:2019;
kat.č. 507883

ČSN EN ISO 21304-1 (64 3030)
Plasty - Ultravysokomolekulární polyethylen (PE-UHMW) pro tváření - Část 1: Systém označování a základy pro specifikace; EN ISO 21304-1:2019; ISO 21304-1:2019;
kat.č. 507893

ČSN EN ISO 21306-1 (64 3210)
Plasty - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) pro tváření - Část 1: Systém označování a základy pro specifikace; EN ISO 21306-1:2019; ISO 21306-1:2019;
kat.č. 507885

ČSN EN ISO 21306-2 (64 3210)
Plasty - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností; EN ISO 21306-2:2019; ISO 21306-2:2019;
kat.č. 507886

ČSN EN ISO 15023-2 (64 3902)
Plasty - Polyvinylalkohol (PVAL) - Část 2: Stanovení vlastností; EN ISO 15023-2:2019; ISO 15023-2:2019;
kat.č. 507887

ČSN EN ISO 3405 (65 6124)
Ropa a ropné výrobky z přírodních nebo syntetických zdrojů - Stanovení destilační křivky při atmosférickém tlaku+); EN ISO 3405:2019; ISO 3405:2019;
kat.č. 507894

ČSN EN 15416-3+A1 (66 8532)
Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce jiná než fenolická a aminová - Zkušební metody - Část 3: Zkouška krípové deformace při cyklických klimatických podmínkách na zkušebních tělesech namáhaných smykem za ohybu; EN 15416-3:2017+A1:2019;
kat.č. 507895

ČSN EN ISO 10704 (75 7609)
Kvalita vod - Měření celkové objemové aktivity alfa a celkové objemové aktivity beta - Metoda přímé depozice tenké vrstvy; EN ISO 10704:2019;
kat.č. 507911

ČSN EN 17204 (75 7704)
Kvalita vod - Návod pro analýzu mezozooplanktonu z mořských a brakických vod; EN 17204:2019;
kat.č. 507913

ČSN EN ISO 17072-1 (79 3879)
Usně - Chemické stanovení obsahu kovů - Část 1: Extrahovatelné kovy; EN ISO 17072-1:2019; ISO 17072-1:2019;
kat.č. 507915

ČSN EN ISO 17072-2 (79 3879)
Usně - Chemické stanovení obsahu kovů - Část 2: Celkový obsah kovů; EN ISO 17072-2:2019; ISO 17072-2:2019;
kat.č. 507914

ČSN EN ISO 1833-6 (80 0216)
Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 6: Směsi viskózy, určitých typů měďnatých, modalových nebo lyocelových vláken s určitými jinými vlákny (metoda s použitím kyseliny mravenčí a chloridu zinečnatého); EN ISO 1833-6:2019; ISO 1833-6:2018;
kat.č. 507928

ČSN EN ISO 1833-20 (80 0216)
Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 20: Směsi elastanových a určitých jiných vláken (metoda s použitím dimethylacetamidu); EN ISO 1833-20:2019; ISO 1833-20:2018;
kat.č. 507918

ČSN EN 943-2 (83 2726)
Ochranné oděvy proti nebezpečným pevným, kapalným a plynným chemikáliím včetně kapalných a pevných aerosolů - Část 2: Požadavky na účinnost protichemických ochranných oděvů typ 1 (plynotěsných) pro záchranná družstva (ET) +); EN 943-2:2019;
kat.č. 507920

ČSN EN 689+AC (83 3631)
Ovzduší na pracovišti - Měření expozice při vdechování chemických činitelů - Strategie pro testování shody s mezními hodnotami expozice při práci+); EN 689:2018+AC:2019;
kat.č. 507934

ČSN ETSI EN 300 132-2 V2.6.1 (87 2006)
Environmentální inženýrství (EE) - Rozhraní pro napájení na vstupu zařízení informačních a komunikačních technologií (ICT) - Část 2: Napájení stejnosměrným napětím -48 V; ETSI EN 300 132-2 V2.6.1:2019;
kat.č. 507964

Zdroj: https://www.enviprofi.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí