zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Podnikatel nakládal s tisíci tunami odpadů bez evidence a v zařízení, které k tomu nebylo určeno. Dostal pokutu 250 tisíc korun

10.09.2019
Odpady
Šlendryján
Podnikatel nakládal s tisíci tunami odpadů bez evidence a v zařízení, které k tomu nebylo určeno. Dostal pokutu 250 tisíc korun

Inspektoři ČIŽP provedli na základě podnětu kontrolu areálu bývalého hospodářského objektu nacházejícího se na pozemcích v k. ú. Starý Dub. Zjistili, že se na těchto pozemcích nachází velké množství různých druhů odpadů, směsné stavební a demoliční odpady, pneumatiky, dřevěný a plastový odpad, železné a barevné kovy, kabely, elektrozařízení, znečištěné elektromotory a převodovky, znečištěné textilie a rukavice, eternit, oleje, obaly znečištěné nebezpečnými látkami aj. ,,Tyto odpady byly zjištěny na ploše cca 30 tisíc m2, v různé mocnosti, některé roztříděné v neoznačených železných nádobách, některé ležely volně na vodohospodářsky nezabezpečené ploše. Docházelo zde také k nepovolené demontáži technologického zařízení. Otakar Kurucz, který měl tyto pozemky pronajaty, nepředložil inspektorům žádné doklady související s nakládáním s odpady a ani nevedl jejich průběžnou evidenci," řekla Danuše Hráská, vedoucí oddělení odpadového hospodářství ČIŽP Liberec.

Přitěžujícími okolnostmi při stanovení výše pokuty bylo velké množství odpadů (stovky až tisíce tun), se kterým bylo vytýkaným způsobem neoprávněně nakládáno a o kterém nevedl podnikatel žádnou evidenci. Dále také skutečnost, že obviněný s inspekcí nespolupracoval. Jeho jednáním bylo ohroženo životní prostředí, protože z některých volně ložených a nezabezpečených odpadů došlo k úniku nebezpečných látek volně do prostředí.

Vedení průběžné evidence o odpadech a způsobech nakládání s nimi je důležitým dokladem, ze kterého získávají příslušné úřady přehled nejen o druzích a množství odpadů a nakládání s nimi, ale i o původci odpadů. Na základě těchto údajů pak zpracovává a vede souhrnnou evidenci Ministerstvo životního prostředí ČR.

V průběhu šetření byla podnikateli uložena ještě pokuta 20 tisíc korun za neposkytnutí potřebné součinnosti při kontrole.

Podnikatel se proti pokutě odvolal, ale až po termínu, který stanovuje zákon. Odvolací orgán odvolání zamítl a sankce nabyla 2. srpna právní moci.

V souvislosti s tímto případem byly uloženy další pokuty v celkové výši 190 tisíc korun, a to vlastníku pozemků spolku Asociace autorizovaných dealerů BMW v ČR, z. s. za nesoučinnost při kontrole (20 tisíc korun) a dvě pokuty ve výši 50 a 120 tisíc korun také za neposkytnutí součinnosti při kontrole dalšímu podnájemci pozemků společnosti Demo Solution Group s.r.o. (dříve také Demokov OK s.r.o.).velké množství různých druhů odpadů


velké množství různých druhů odpadů

velké množství různých druhů odpadů

velké množství různých druhů odpadů

Zdroj: ČIŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
25
11. 2020
25.11.2020 - Seminář, školení
hotel Olympik, sál Olymp, Praha
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí