zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

830 milionů korun pro ochranu přírody a krajiny

06.02.2018
Příroda
830 milionů korun pro ochranu přírody a krajiny

Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje prostřednictvím Agentury ochrany přírody a krajiny ČR čtyři nové výzvy z Operačního programu Životní prostředí...

Od 1. února je tak možné podávat další žádosti o podporu projektů, které pomohou pečovat o českou přírodu a krajinu, usnadní návštěvníkům její poznávání či zlepší vodní režim v krajině.

Výzvy jsou otevřeny pro všechny čtyři specifické cíle prioritní osy 4 zaměřené na ochranu přírody a krajiny. Pro žadatele je připraveno celkem 830 milionů korun.

Na specifický cíl 4.1 se zaměřuje výzva č. 91, kde se očekávají především projekty cílené na zajišťování péče o národní kategorie zvláště chráněných území a území soustavy Natura 2000, včetně budování návštěvnické infrastruktury. Výzva č. 92 specifického cíle 4.2 je určena na péči o cenná stanoviště a vzácné druhy, likvidaci invazních druhů rostlin a živočichů nebo nápravu a prevenci škod způsobených zvláště chráněnými druhy živočichů.

Výzva č. 93 cílí na zlepšování funkčnosti krajinných struktur a vodního režimu krajiny. Hradit lze vytváření prvků ÚSES, výsadbu a péči o dřeviny v krajině, revitalizace vodních toků a niv, vytváření a obnovu tůní, mokřadů a malých vodních nádrží, budování rybích přechodů nebo aktivity na zlepšování stavu lesů.

Poslední z vyhlášených výzev má č. 94 a podporuje zlepšení kvality prostředí v sídlech. Příjem žádostí do všech výzev trvá shodně od 1. února 2018 do 4. dubna 2018.

Plánované záměry doporučujeme konzultovat na regionálních pracovištích AOPK ČR. Žadatelé se mohou se svými dotazy obrátit také na e-mailovou adresu dotazy-PO4@nature.cz.

Kontakt:
Lucie Strejčková, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, vedoucí oddělení procesního a monitoringu, tel: 724 035 469, e-mail: lucie.strejckova@nature.cz
Karolína Šůlová, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, tel: 724102406, karolina.sulova@nature.cz

Poznámka: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR je zprostředkujícím subjektem pro PO 4, odpovídajícím za příjem a hodnocení žádostí. Projekty doporučené k podpoře jsou pak dále administrovány Státním fondem životního prostředí ČR.

Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí