zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Akustika ve školách zásadně ovlivňuje vývoj a zdraví dětí a jejich schopnost vnímat nové informace

11.01.2018
Ekologické vzdělání a výchova
Hluk
Akustika ve školách zásadně ovlivňuje vývoj a zdraví dětí a jejich schopnost vnímat nové informace

Nejčastějším problémem ve školách, co se týká vnitřního prostředí, je vysoká hladina hluku, nedostačující osvětlení a problém s nadměrnou koncentrací CO2.

Společnost Ecophon (výrobce akustických podhledů) ve spolupráci s Českou radou pro šetrné budovy zrealizoval akustickou úpravu učebny fyziky na ZŠ Mikoláše Alše v Praze - Suchdol.

V rámci celého projektu došlo také k vylepšení osvětlení a zabudování čidla na kontrolu koncentrace CO2.

Úpravy se provedly v létě roku 2017 a následné vyhodnocování probíhalo do konce roku 2017. Po úpravách se dosáhlo optimálních podmínek a níže uvádíme konkrétní hodnoty týkající se akustického prostředí ve zvolené učebně.

Klasický obrázek třídy

Při první návštěvě učebny si nešlo nevšimnout použitých materiálů - stropy neměly žádnou akustickou úpravu, okna byla zastíněná žaluziemi, vybavení nábytkem bylo velmi střídmé, stěny byly omítnuté a zvukově odrazivé. V zadní části místnosti byl koberec, ale zbytek podlahy byl z PVC. Po prvním rozhovoru bylo jasné, že škola má obecně s hlukem ve třídách i na chodbách problém. Bohužel jako další školy v České republice.

Stav před úpravou

V květnu 2017 byly naměřeny hodnoty doby dozvuku ve vybrané učebně fyziky. Maxima na nízkých frekvencích ve třídě přesahovala hodnotu 2,5 sekundy a celkový průběh ležel vysoko nad tolerančním pásmem, které pro prostory určené ke vzdělávání dětí a mládeže stanovuje vyhláška č. 343/2009 Sb. odkazující na normu ČSN 73 0527. Abychom porozuměli, o kolik je hodnota vyšší, je nutné zmínit, že v souladu s vyhláškou by měla být optimální naměřená hodnota cca 0,7 sekundy.

Vysoká doba dozvuku způsobuje v praxi výrazné snížení srozumitelnosti mluveného slova, která je pro výukové prostory zásadní. S rostoucí dobou dozvuku roste i vnímaná hlučnost prostoru. Oba tyto faktory mají na základě množství nedávných studií negativní vliv na soustředění žáků, kteří nejsou schopni udržet plnou koncentraci po celou dobu vyučovací hodiny. Rovněž dochází ke zbytečnému namáhání učitelů, kteří jsou v takovém prostoru nuceni zvyšovat hlas.

Stav po úpravě

Instalací akustického podhledu s pohltivostí ?w = 0,95 po celé ploše stropu o tloušťce 15 mm bylo dosaženo zlepšení akustických podmínek ve třídě. Změnu okamžitě zaznamenali vyučující i děti - okamžitě se snížila celková úroveň hluku, zlepšila se srozumitelnost řeči a nedocházelo ke vzniku ozvěny. Následně naměřené hodnoty již splňovaly toleranční pásmo stanovené normou ČSN 73 0527. Doba dozvuku klesla na průměrnou hodnotu 0,6 sekundy s maximem na nízkých frekvencích do 1 sekundy.

Musíme vytvořit vhodné podmínky pro vzdělávání, nemůžeme nutit žáky, aby se přizpůsobili stávajícímu stavu!

Konzultace prostorové akustiky a nadměrného hluku ve školách:

Adriana Starostová, adriana.starostova@ecophon.cz, tel. 734 524 416

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí