zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Přehled doporučených analytických metod pro účely kontroly dodržování omezení nebezpečných chemických látek zařazených do přílohy XVII nařízení REACH

11.04.2016
Chemické látky
Přehled doporučených analytických metod pro účely kontroly dodržování omezení nebezpečných chemických látek zařazených do přílohy XVII nařízení REACH

V přehledu (zveřejněném ECHA) je popsáno přes 100 doporučených analytických metod, které mohou inspektoři v Evropě použít při kontrole dodržování omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných chemických látek, směsí a předmětů.

Přehled doporučených analytických metod bude vyžíván v právě probíhajícím projektu REACH--EN--FORCE 4 (REF--4), který je koordinován ECHA fórem pro prosazování (Fórum) právních předpisů o chemických látkách. Fórum bylo zřízeno podle nařízení REACH a koordinuje síť orgánů členských států odpovědných za prosazování.

V tomto projektu budou kontrolní instituce ve 29 členských státech, pověřené dohledem nad prosazováním právních předpisů o chemických látkách, provádět kontrolu dodržování omezení 14 chemických látek uvedených v příloze XVII nařízení REACH. Uvedené chemické látky se mohou nacházet ve spotřebním zboží, např. v textíliích, hračkách nebo bižuterii nebo jsou používány profesionálně v lepidlech, pájecích plnivech a pod.

Přehled doporučených analytických metod zahrnuje:

 • úřední metody (odkazy zveřejněné v právním předpise -- nařízení REACH);
 • standardní metody (publikované mezinárodními, evropskými nebo národními standardizačními orgány);
 • metody zveřejněné uznávanými technickými organizacemi (národních nebo EU referenčních laboratoří, EPA, a pod.);
 • interní metody, vyvinuté příslušnými laboratořemi.

Přehled doporučených analytických metod bude také užitečný pro společnosti, které budou kontrolovány.

K přehledu doporučených analytických metod je současně vydána metodická příručka.

Kontroly v rámci projektu se budou konat po celý rok 2016 a budou zaměřeny na různé podnikatelské subjekty odpovědné za dodržování nařízení REACH, např. dovozce a distributory chemických látek a předmětů, které mohou obsahovat chemické látky podléhající omezení. Inspektoři budou rovněž spolupracovat s příslušnými institucemi pověřenými ochranou spotřebitele.

Koordinovaná inspekce v rámci projektu REF--4 bude zaměřena na dodržování omezení týkajících se těchto látek:

 • benzen
 • azbestová vlákna
 • kadmium a jeho sloučeniny
 • nikl a jeho sloučeniny
 • chloroform
 • azobarviva
 • difenyléter, octabromo derivát (C12H2Br8O)
 • sloučeniny šestimocného chrómu
 • toluen
 • trichlorbenzen
 • polycyklické aromatické uhlovodíky(PAH)
 • ftaláty
 • olovo a jeho sloučeniny

Výsledky kontroly budou uvedeny v závěrečné zprávě v roce 2017.

Další informace z ECHA

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí