zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Dotaz: Posuzování možnosti vzniku povodně

22.02.2016
Povodně
Dotaz: Posuzování možnosti vzniku povodně

Dotaz:

Jak má obec posuzovat ,,možnost vzniku povodně", na kterou § 71 odst. 3 písm. a) vodního zákona váže povinnost zpracovat povodňový plán?

Odpověď:

Ustanovení § 71 odst. 3 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zakotvuje povinnost obce zpracovat povodňový plán, a to, pokud v jejím územním obvodu ,,může dojít k povodni". Parametry pro určení ,,možnosti vzniku povodně" nejsou právními předpisy ani metodikou Ministerstva životního prostředí dány, neboť jsou vždy závislé na lokálních podmínkách v území, a jejich zobecnění tedy není možné. Při hodnocení, zda v území obce může dojít k povodni, je základním kritériem bezpochyby existence povrchových vod v územním obvodu obce. Obecně lze říci, že vodní tok či jiná povrchová voda (například vodní dílo, ve kterém je povrchová voda akumulována; rybníky, vodní nádrže apod.) v územním obvodu obce by měly být vždy důvodem pro zpracování povodňového plánu obce.

Mezi další hlediska využívaná při hodnocení ,,možnosti vzniku povodně", a tedy i vzniku povinnosti zpracovat povodňový plán obce, patří hydrologická data, historické údaje, znalost terénu území, vyjádření správce povodí či správce vodního toku apod. Z hlediska legislativního je pak možné vycházet v případě významných vodních toků ze stanovených záplavových území a jejich aktivních zón, neboť při jejich vymezení je zohledňována také míra ohroženosti území, popř. v souladu s § 66 odst. 5 vodního zákona lze v případech, kdy nejsou záplavová území stanovena, vycházet ,,z dostupných podkladů správců povodí a správců vodních toků o pravděpodobné hranici území ohroženého povodněmi". Směrodatné informace dále může poskytnout předpovědní povodňová služba, která informuje povodňové orgány o nebezpečí vzniku povodně (§ 73 odst. 1 vodního zákona) a její údaje mohou být podnětem pro následné zpracování povodňového plánu obce. Každopádně, zpracování či nezpracování povodňového plánu je vždy na rozhodnutí a odpovědnosti konkrétní obce.

Autor: Mgr. Veronika Vytejčková

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí