zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Základní právní předpisy - biocidy

14.12.2015
Zemědělství
Chemické látky
Základní právní předpisy - biocidy

Základní právní předpisy vztahující se k povolování a hodnocení biocidních přípravků a jejich účinných látek...

Nařízení EP a Rady (EU) č. 528/2012, o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 354/2013, o změnách biocidních přípravků povolených podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 414/2013, kterým se stanoví postup pro povolování stejných biocidních přípravků v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 564/2013, o poplatcích a platbách splatných Evropské agentuře pro chemické látky podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání

Nařízení Komise (EU) č. 613/2013, kterým se mění nařízení (ES) č. 1451/2007, pokud jde o další účinné látky v biocidních přípravcích, které mají být zkoumány v rámci programu přezkoumání

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 736/2013, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012, pokud jde o trvání pracovního programu přezkumu stávajících biocidních účinných látek

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 837/2013, kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012, pokud jde o požadavky na informace nezbytné k povolení biocidních přípravků

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 88/2014, kterým se stanoví postup pro změnu přílohy I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 492/2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012, pokud jde o pravidla pro obnovení povolení biocidních přípravků, která podléhají vzájemnému uznávání

Dále existují na úrovni EU - jednotlivá prováděcí nařízení Komise, která se týkají konkrétních látek - viz Úřední věstník EU

- kterými se schvalují jednotlivé látky jako účinné látky pro použití v biocidních přípravcích
- kterými se schvalují určité látky jako stávající účinné látky pro použití v biocidních přípravcích určených pro typ přípravku (např. 8)
- o neschválení určitých biocidních účinných látek podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012
- kterým se odkládá datum skončení platnosti schválení látek pro použití v biocidních přípravcích určených pro konkrétní typ přípravku

Zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Předpisy k dohledání na:

  • Úřední věstník Evropské unie - verze v češtině - umožňuje sledovat nové právní předpisy EU, ale i vyhledávat jednotlivé předpisy. Jsou-li vytvořeny, jsou zde k dohledání i konsolidovaná znění.
  • Sbírka předpisů České republiky - umožňuje volný přístup k právním předpisům, které byly vydány ve Sbírce zákonů v posledních čtyřech týdnech.
  • Ministerstvo vnitra - zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv.
  • Portál veřejné správy - umožňuje vyhledávat v aktualizovaných textech právních předpisů ČR obsažených ve Sbírce zákonů od roku 1945, které jsou aktuálně platné a současně účinné.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí