zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Využití odpadních vod k závlaze

02.12.2015
Voda
Firemní ekologie
Využití odpadních vod k závlaze

Lze využívat odpadní vody k závlaze pozemků?

Vodní zákon připouští jako jednu z variant zneškodňování odpadních vod jejich vypouštění přes půdní vrstvy do vod podzemních. Jedná se o vypouštění výjimečné vyžadující povolení vodoprávního úřadu a splnění mnoha zákonných požadavků (viz § 38 dost. 7 vodního zákona).

Vodoprávní úřad je při povolování vypouštění odpadních vod do vod podzemních - a stanovení emisních limitů, které musí vypouštěné odpadní vody splňovat nebo účinnosti ČOV - vázán ukazateli vyjadřujícími stav vody v příslušném útvaru podzemní vody, ukazateli a hodnotami přípustného znečištění podzemních vod, ukazateli a přípustnými hodnotami znečištění odpadních vod a náležitostmi a podmínkami povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních, které stanoví vláda nařízením (č. 416/2010 Sb.).

V případě závlah se nejedná o zneškodňování (vypouštění) odpadních vod ve výše uvedeném smyslu. Jedná se de facto o využití odpadních vod jako závlahových ,,hnojivých" vod. Na tyto vody je třeba pohlížet jako na odpad, neboť v souladu s § 2 odst. 1 a) zákona o odpadech (zákon č. 185/2001 Sb.) se tento zákon vztahuje na nakládání se všemi odpady s výjimkou odpadních vod v rozsahu, v jakém se na ně vztahuje jiný právní předpis - rozuměj, vodní zákon.

Autor: Mgr. Veronika Vytejčková

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí