zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Rozsudek Soudního dvora EU k povinnostem poskytovat informace o látkách vzbuzujících mimořádné obavy

10.11.2015
Chemické látky
Rozsudek Soudního dvora EU k povinnostem poskytovat informace o látkách vzbuzujících mimořádné obavy

Ve vazbě na rozsudek Soudního dvora EU (případ C-106/14) bude ECHA aktualizovat Pokyny ohledně požadavků na látky v předmětech.

Dne 10. září 2015 vydal Soudní dvůr EU rozsudek k výkladu čl. 7 odst. 2 a článku 33 nařízení REACH v platném znění.

Rozsudek vykládá povinnosti vyplývající z:

  1. čl. 7 odst. 2 takto:

- výrobci předmětu přísluší určit, zda látka vzbuzující mimořádné obavy (SVHC látka), identifikovaná v souladu s čl. 59 odst. 1 tohoto nařízení, v platném znění, je přítomna v koncentraci vyšší než 0,1 % hmotnostních v každém předmětu, který vyrábí a

- dovozci předmětu složeného z několika předmětů přísluší, aby u každého předmětu určil, zda je taková látka přítomna v koncentraci vyšší než 0,1 % hmotnostních tohoto předmětu.

  1. čl. 33 takto:

dodavateli předmětu, jehož jeden či více předmětů, z nichž se skládá, představuje předmět obsahující látku vzbuzující mimořádné obavy (SVHC látka), identifikovanou v souladu s čl. 59 odst. 1 tohoto nařízení, v koncentraci vyšší než 0,1 % hmotnostních tohoto předmětu přísluší, aby o přítomnosti této látky informoval příjemce, a na požádání i spotřebitele, a sdělil přinejmenším název dotyčné látky.

Návazně na tento rozsudek ECHA zaktualizuje Pokyny ohledně požadavků na látky v předmětech (dále Pokyny) ve dvou stupních:

  1. rychlá aktualizace Pokynů se uskuteční během několika následujících měsíců a zaměří se pouze na opravu částí textu s odkazy na 0,1 % limit, které nejsou v souladu se závěry rozsudku. Toto se provede zjednodušeným postupem, tj. ke konzultacím aktualizace Pokynů budou přizvány pouze kompetentní autority členských států pro nařízení REACH a nařízení CLP (CARACAL).
  2. komplexnější celková aktualizace a restrukturalizace Pokynů podle vydaného rozsudku bude provedena následně. Předpokládá se revize dosud v Pokynech uváděných příkladů versus zkušenosti z praxe, vč. zahrnutí otázek, které ECHA obdržela v období od publikování Pokynů. Dále budou zahrnuty nové příklady, které budou plně v souladu s vydaným rozsudkem Evropského soudního dvora. Tato aktualizace bude předmětem běžného procesu třístupňových konzultací k pokynům, do kterého budou rovněž zahrnuty akreditované zájmové skupiny.

Další informace naleznete na webových stránkách ECHA:

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí