zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 103/2010 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o právu na informace o životním prostředí

14.10.2015
Obecné
Legislativa
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 103/2010 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o právu na informace o životním prostředí

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 15a písm. a), b), d) až f) zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí..

Citace: 257/2015 Sb. Částka: 104/2015 Sb.
Na straně (od-do): 3090 Rozeslána dne: 9. října 2015
Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Ministerstvo životního prostředí
Datum přijetí: 29. září 2015 Datum účinnosti od: 9. října 2015
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:

Vydáno na základě: 123/1998 Sb.
Předpis mění: 103/2010 Sb.


257


VYHLÁŠKA


ze dne 29. září 2015,


kterou se mění vyhláška č. 103/2010 Sb.,
o provedení některých ustanovení zákona o právu na informace o životním prostředí


Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 15a písm. a), b), d) až f) zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění zákona č. 380/2009 Sb.:Čl. I

Vyhláška č. 103/2010 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o právu na informace o životním prostředí, se mění takto:

1. V příloze č. 1 části I bodech 7 a 9 se slova "Evropských společenství" nahrazují slovy "Evropské unie".

2. V příloze č. 1 části I se na konci textu bodu 8 doplňují slova "podle právních předpisů8) transponujících definice uvedené v předpisu práva Evropské unie9), kterým se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky".

Poznámka pod čarou č. 8 zní:

______________________________________

"8) Například zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik, ve znění vyhlášky č. 49/2014 Sb., vyhláška č. 98/2011 Sb., o způsobu hodnocení stavu útvarů povrchových vod, způsobu hodnocení ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých útvarů povrchových vod a náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu povrchových vod.".


Poznámka pod čarou č. 9 zní:
______________________________________

"9) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky.".Čl. II


Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.Ministr:
Mgr. Brabec v. r.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí