zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Semináře zaměřené na prioritní osu 2 - Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech

01.10.2015
Ovzduší
Urbánní ekologie
Semináře zaměřené na prioritní osu 2 - Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech

Semináře zaměřené na prioritní osu 2 "Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech"

Přijďte na informační semináře zaměřené na podporu předkládání projektů do OPŽP 2014-2020, Prioritní osy 2 "Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech".

Cílem seminářů je zvýšit povědomí provozovatelů stacionárních zdrojů o možnostech podpory poskytované v rámci PO 2, specifického cíle 2.2 "Snížit emise stacionárních zdrojů podílejících se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek".

Termíny a místa konání:

Termín

Místo

Adresa

5. 10. 2015

Hotel Fortuna City

Praha

Bečvářova 2081/14

7. 10. 2015

Hotel Flora

Olomouc

Krapkova 439/34

14. 10. 2015

Hotel Primavera

Plzeň

Nepomucká 1058/128

15. 10. 2015

Hotel Clarion Congress

Ústí nad Labem

Špitálské nám. 3517

19. 10. 2015

Hotel Continental

Brno

Kounicova 6

20. 10. 2015

Hotel Euro

Pardubice

Jiráskova 2781

21. 10. 2015

Hotel Imperial

Ostrava

Tyršova 6

Program:

9.15 - 9.45 Registrace účastníků

9.45 - 13.00 Odpolední blok přednášek

 • Prioritní osa 2 z pohledu stávající i připravované legislativy
  přípustná úroveň znečišťování ovzduší;
  povinnosti provozovatelů zdrojů znečišťování ovzduší; připravované změny legislativy v oblasti ochrany ovzduší
 • Zaměření specifického cíle 2.2
  typy projektů; cíle intervence; základní a okrajové podmínky; podmínky přijatelnosti; klíčové indikátory; příjemci
 • Základní principy hodnocení projektů
  základní chyby; předpoklady pro úspěch
 • Klíčové faktory zpracování žádosti
  náležitosti žádosti; veřejná podpora; způsobilé výdaje; komentování specifických kritérií; zkušenosti se zpracováním žádosti; základní chyby a předpoklady pro úspěch
 • Místní znalost, identifikace typových místních projektů v regionu konání semináře

13.00 - 14.00 Oběd

14.00 - 15.30 Odpolední workshop - v rámci workshopu bude probíhat diskuse konkrétních záměrů účastníků semináře, např. přijatelnost konkrétních námětů z pohledu obecných a specifických kritérií přijatelnosti, diskuse možné míry dotace s ohledem na pravidla veřejné podpory a finanční analýzu.

15.30 Ukončení semináře

Přednášející zástupci:

 • Odboru ochrany ovzduší, MŽP
 • Státního fondu životního prostředí ČR i krajských pracovišť, oddělení příjmu žádostí
 • příslušného krajského úřadu
 • OI ČIŽP
 • zpracovatelů žádostí

Organizační pokyny:

 1. Účast na semináři je zdarma.
 2. Vyplněnou přihlášku zašlete nejpozději do 30. 9. 2015 na adresu Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III, tel. 469 682 303, e-mail: alena.pecinova@ekomonitor.cz.
 3. Občerstvení bude pro účastníky semináře zajištěno zdarma.
 4. Oběd si bude možno zakoupit při registraci.
 5. Pracovní materiály obdrží účastníci u registrace zdarma.
 6. V případě, že se nebudete moci semináře zúčastnit, stornujte prosím přihlášku na seminář nejpozději dva dny před konáním akce.
 7. Na jednotlivých seminářích budou přednášet pracovníci z předních odborných pracovišť, v rámci každého semináře bude vyčleněn dostatečný prostor pro diskusi a dotazy posluchačů.

Přihláška na seminář (pdf)

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí