zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

16. září - Mezinárodní den ochrany ozónové vrstvy

16.09.2015
Ovzduší
16. září - Mezinárodní den ochrany ozónové vrstvy

16. září si připomínáme Mezinárodní den ochrany ozonové vrstvy. K ochraně ozonové vrstvy podepsaly státy Vídeňskou úmluvu a v r. 1987 Montrealský protokol o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu. Protokol stanovuje konkrétní termíny, do kdy musí státy zajistit ukončení výroby a spotřeby téměř 100 látek, které ozónovou vrstvu poškozují.
Montrealský protokol dosáhl zatím jako jediná mnohostranná environmentální smlouva univerzální ratifikace, tzn. jsou jí vázány všechny státy světa. Díky jeho plnění se do konce roku 2009 podařilo vyloučit spotřebu téměř 98% chemických látek regulovaných protokolem. Přes úsilí všech států světa však bude cesta k obnově ozonové vrstvy ještě dlouhá. Jsou-li vědecké předpoklady správné, mělo by dojít k obnově ozónové vrstvy na úroveň před rokem 1980 až mezi lety 2050-2075, a to za podmínky, že závazky plynoucí z protokolu budou striktně dodržovány.
Česká republika své závazky plynoucí z Montrealského protokolu plní a také pomáhá s plněním závazků dalším státům, zejména zemím východní Evropy, střední Asie a Afriky, kde experti Solární a ozonové laboratoře ČHMÚ pomáhali s instalací a kalibrací Dobsonových ozónových spektrofotometrů např. v Keni, Egyptě, Jihoafrické republice či Botswaně.

Co může každý z nás udělat pro ochranu ozonové vrstvy?

Každý z nás může svým dílem přispět k ochraně ozonové vrstvy, a to především tím, že se vyhne používání prostředků obsahujících nebezpečné freony či halony. Důležité je také nahradit starší chladící a klimatizační zařízení freony modernějšími přístroji bezpečými pro ozónovou vrstvu. Dokážeme-li omezit svoji individuální automobilovou dopravu, bude to další příspěvek ke kvalitě životního prostředí i ochraně ozónové vrstvy.
U příležitosti Mezinárodního dne ozónové vrstvy probíhá každoročně projekt OZÓN. Skupiny dětí sledují výskyt přízemního ozónu v České republice. Využívají k tomu speciálních kultivarů tabáku, které jsou pěstovány jako bioindikátory. Účastníci projektu pěstují ze semínek tyto až 2 metry vysoké rostliny a z množství skvrn na jejich listech odečítají koncentrace ozónu. Tato netradiční metoda měření škodlivin se ukázala jako velmi přesná a vědecky uznávaná.

Autorka článku: Jana Krátká
Ekologické centrum Most a Kralupy nad Vltavou

Kráceno

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí