zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Inspektoři ČIŽP kontrolovali levnou bižuterii a šperky z dovozu. Náušnice obsahovaly neuvěřitelných 66 procent kadmia

17.09.2015
Šlendryján
Inspektoři ČIŽP kontrolovali levnou bižuterii a šperky z dovozu. Náušnice obsahovaly neuvěřitelných 66 procent kadmia

V prvním pololetí roku 2015 se inspektoři České inspekce životního prostředí (ČIŽP) zaměřili na těžké kovy regulované podle evropského nařízení REACH, jehož dodržování kontroluje i ČIŽP. Inspektoři odebrali u náhodně vybraných 18 dodavatelů 105 vzorků dovozové bižuterie vyskytující se v běžné prodejní síti a nechali je prověřit v akreditovaných laboratořích. Požadavkům legislativy nakonec nevyhovělo 36 odebraných vzorků (tedy cca 34 %), přičemž stanovené limity byly v mnoha případech překročeny o několik řádů. U dvou vzorků bylo zvýšené množství kadmia[1] i olova[2].

,,Například obsah kadmia byl v jednom případě překročen až 6580 krát, náušnice ve tvaru sovy obsahovaly neuvěřitelných 66 % kadmia. Obsah olova v případě náramku od jiného dodavatele překračoval limit 270 krát. Limity byly značně překračovány i v případě niklu[3] - z jedné části náušnice se nikl uvolňoval až 200 krát vyšší rychlostí, než je dovoleno," řekl Oldřich Jarolím, specialista na chemické látky ČIŽP.

Se 14 dodavateli uvádějícími tyto nevyhovující předměty na trh v České republice bylo zahájeno správní řízení. Do dnešního data nabylo právní moci devět rozhodnutí o pokutě za porušení Evropského nařízení REACH za celkem 161 tisíc korun. Ve všech těchto devíti případech inspekce nařídila stažení nevyhovujících šperků z trhu. ČIŽP je také nahlásila do evropského systému rychlé výměny informací o nebezpečných výrobcích RAPEX.

V nařízení REACH jsou obsahy těchto látek limitovány např. v bižuterii a kovových částech šperků (v náramcích, náhrdelnících, hodinkách, prstenech, náušnicích atd.). Konkrétně kadmium může být v těchto předmětech obsaženo v maximální koncentraci 0,01 % a olovo v 0,05 % hmotnostních. Dále je u těchto předmětů určených k dlouhodobému styku s kůží sledováno uvolňování niklu. Rychlost uvolňování niklu musí být podle předpisů menší, než 0,5 ?g/cm2. Velká část obchodu s touto bižuterií probíhá přes internetové obchody.

[1] Kadmium je evropskými předpisy omezeno z důvodu jeho nebezpečnosti pro životní prostředí i lidské zdraví. Je mj. známo jako karcinogen a genotoxická látka, která se kumuluje v lidském těle (např. v játrech a ledvinách). U spotřebitelů vyplývá riziko z genotoxicity a karcinogenity kadmia, jelikož se tato látka považuje za bezprahový karcinogen, a to bez ohledu na způsob expozice vznikající při nošení (dovezených) šperků. Expozice kadmiu ve špercích je nebezpečná spíše z dlouhodobého hlediska, nejedná se o akutní otravy.

[2] Opakovaná expozice olovu může mít vážné a nevratné účinky na nervovou soustavu, zejm. u dětí mladších 36 měsíců.

[3] Nikl je významný kontaktní alergen způsobující nepříjemné kožní reakce u senzitivních osob.

Největší obsah kadmia, 65,8%, nalezen v náušnici ve tvaru sovy dodavatele Jana Pustinová, provozovna Masarykovo nám. 51, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem.

pustinova.jpg

Nadlimitní obsah olova, 13,5 % byl nalezen ve filigránu dodavatele Lukáš Rangl, provozovna U Černé věže 7, 370 05 České Budějovice.

rangl.jpg

Nejrychlejší uvolňování niklu, 104 ?g/cm2/týden bylo zjištěno u náušnice dodavatele Roman Beránek, provozovna Tř. Čs. Legií 12, 702 00 Ostrava

beranek2.jpg

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí