zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Kdy lze zrušit registrovaný významný krajinný prvek?

30.07.2015
Příroda
Kdy lze zrušit registrovaný významný krajinný prvek?

Významné krajinné prvky (VKP) jsou základními instituty obecné ochrany přírody a krajiny. Jedná se o ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotné části krajiny, které utvářejí její vzhled nebo přispívají k udržení její stability. Kdy může orgán ochrany přírody rozhodnutí o registraci zrušit?

Ze zákona jsou významnými krajinnými prvky lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera a údolní nivy. Jiné části krajiny (např. mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, tr­valé travní plochy, naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy nebo cenné plochy porostů sídelních útvarů včetně historických zahrad a parků) se mohou významnými krajinnými prvky stát na základě registrace - rozhodnutí orgánu ochrany přírody (v úrovni pověřeného obecního úřadu). Účastníkem řízení o registraci je vždy vlastník dotčeného pozemku a obec a dále další subjekty, jejichž práva nebo povinnosti mohou být zamýšlenou registrací dotčeny, popřípadě i občanská sdružení (spolky).

Rozhodnutí o registraci může orgán ochrany přírody, který o registraci rozhodl, zrušit podle § 6 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, pouze v případě veřejného zájmu. Musí se jednat o konkrétně doložený veřejný zájem, který by měl ten, v jehož prospěch má být registrace VKP zrušena, prokázat, a který v řízení o zrušení registrace orgán ochrany přírody porovná s veřejným zájmem na zachování registrovaného VKP (z hlediska významnosti funkcí a hodnot daného VKP v krajině). Orgán ochrany přírody zároveň zváží, zda by pro realizaci záměru (na němž je veřejný zájem) nepostačovala změna registrace (jež je možná podle § 84 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb.).

Podrobnosti jsou obsaženy v Metodické instrukci MŽP k registraci VKP:

http://www.mzp.cz/osv/edice.nsf/1CD7256D13065B01C1257BBA0041868B/$file/2013_Vestnik_7.pdf

Autor: Mgr. Eva Mazancová

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
1
2. 2021
1.2-1.11.2021 - Seminář, školení
Litomyšl, Plzeň, Žďár nad Sázavou, Karlovy Vary, Znojmo, Liberec, Modrá, Tábor, Olomouc, Kutná Hora
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí