zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Harmonogram pro zasílání žádostí o povolení látky, zahrnuté do přílohy XIV nařízení REACH, do agentury ECHA

17.06.2015
Chemické látky
Harmonogram pro zasílání žádostí o povolení látky, zahrnuté do přílohy XIV nařízení REACH, do agentury ECHA

ECHA vytvořila na svých webových stránkách specifická okna pro zasílání žádostí o povolení látek zahrnutých do přílohy XIV nařízení REACH.

Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) vytvořila již v roce 2013 harmonogram pro tzv. specifická okna (dále okno/okna) pro zasílání žádostí o povolení látek zahrnutých do přílohy XIV nařízení REACH. Zasílání žádostí prostřednictvím těchto specifických oken umožňuje ECHA optimalizovat jejich vyhodnocování příslušnými výbory, včetně naplánování lepšího rozložení pracovního vytížení.

V příloze této informace je uveden přehled látek (název látky) zahrnutých do přílohy XIV a jejich odpovídající okno pro zasílání žádosti (tzn. poslední okno před nejzazším termínem podání žádosti). Pro určité látky nespadá nejzazší termín podání žádosti do jejich příslušného okna pro zasílání žádostí (např. oxid chromitý: nejzazší termín podání žádosti je 21. 03. 2016, a jeho nejzazší zasílací okno je 8. -- 22. února 2016).

Předkladatelé žádostí mohou mít výhodu z přechodných opatření vyplývajících z článku 58(1)(c)(ii) nařízení REACH, jestliže zašlou svoji žádost do ECHA v posledním okně nebo v jakémkoliv okně dřívějším. Např. pro dichroman amonný (ES 232--143--1) je možné předložit žádost v okně otevřeném ve dnech 8. -- 22. února 2016 nebo v jakémkoliv dříve otevřeném okně (např. v termínu 7. -- 21. května 2015).

K zajištění hladkého průběhu zpracování žádosti, doporučuje ECHA žadatelům, aby zasílali žádosti o povolení v termínech dříve otevřených oken, než v termínu posledně stanoveného okna.

Nejzazším termínem pro podání žádosti o povolení zůstává vždy datum uvedené pro danou látku v příloze XIV nařízení REACH.

Přehled specifických oken pro zasílání žádosti o povolení jednotlivých látek zahrnutých do přílohy XIV nařízení REACH je uveden v příloze 1 tohoto sdělení.

Termíny zasílacích oken mohou být aktualizovány v případě, že se výbory ECHA -- RAC (Výbor pro posuzování rizik) a SEAC (Výbor pro socioekonomickou analýzu) budou konat v jiných termínech než bylo původně plánováno.

Další informace naleznete na www adresách:

Přílohy ke stažení

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí