zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Cyklus seminářů pro rok 2015 Hospodaření s dešťovou vodou: zákonná povinnost a podmínka udržitelného rozvoje měst

01.06.2015
Voda
Urbánní ekologie
Cyklus seminářů pro rok 2015  Hospodaření s dešťovou vodou: zákonná povinnost a podmínka udržitelného rozvoje měst

V rámci pokračování projektu Počítáme s vodou se v 8 městech ČR uskuteční semináře zabýváající se aktu­ální proble­ma­tikou hospo­da­ření s dešťo­vými vodami (HDV), jako odpo­vědi na problémy způso­bené rychlým tempem urba­ni­zace a klima­tickou změnou. V důsledku těchto faktorů se snižuje spoleh­li­vost stoko­vých systémů a zvyšuje se riziko vzniku škod na veřejném i soukromém majetku, ev. i na zdraví obyvatel. Trvání na zave­de­ných způso­bech odvá­dění dešťo­vých vod z měst, tj. na jejich co nejrych­lejším odve­dení jednotnou stokovou sítí, je dlou­ho­době ekono­micky i envi­ron­men­tálně neudr­ži­telné.

Hlavní náplní semi­náře je:

  • platná legisla­tiva v oblasti dešťo­vých vod
  • tech­nické normy systémů HDV, nová TNV 759011
  • ukázka reál­ných příkladů z ČR a zahra­ničí
  • představení on-line nástroje pro podporu rozhodování ve fázi návrhu a schvalování
  • před­sta­vení dlou­ho­době udrži­tel­ného řešení sráž­ko­vých vod ve vašem městě.


Seminář je pro všechny účast­níky zdarma.

Registrovat se můžete na www.pocitamesvodou.cz

Kraj/město

Město

Čas

Přednášející

28.5.2015

Pardubický kraj

Pardubice

10:00 - 16:00

Ing. Jiří Vítek, doc. Ing. David Stránský, Ph.D.

11.6.2015

Zlínský kraj

Zlín

10:00 - 16:00

doc. Ing. David Stránský, Ph.D. , Ing. Jiří Vítek

18.6.2015

Karlovarský kraj

Karlovy Vary

10:00 - 16:00

Ing. Jiří Vítek, Bareš

8.10.2015

Hlavní město Praha

Praha

10:00 - 16:00

Ing. Jiří Vítek, doc. Ing. David Stránský, Ph.D. /Ing. Vojtěch Bareš, Ph.D.

22.10.2015

Jihomoravský kraj

Brno

10:00 - 16:00

Ing. Jiří Vítek, doc. Ing. David Stránský, Ph.D., Ing. Vojtěch Bareš, Ph.D.

5.11. 2015

Kraj Vysočina

Jihlava

10:00 - 16:00

Ing. Jiří Vítek, doc. Ing. David Stránský, Ph.D. Ing. Vojtěch Bareš, Ph.D.

19.11. 2015

Moravskoslezský kraj

Karviná

10:00 - 16:00

Ing. Jiří Vítek, doc. Ing. David Stránský, Ph.D., Ing. Vojtěch Bareš, Ph.D.

3.12. 2015

Ústecký kraj

Ústí nad Labem

10:00 - 16:00

Ing. Jiří Vítek , doc. Ing. David Stránský, Ph.D. / Ing. Vojtěch Bareš, Ph.D.Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí