zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

K novele zákona o ochraně veřejného zdraví

20.05.2015
Hluk
Legislativa
Šlendryján
Zdraví
K novele zákona o ochraně veřejného zdraví

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky ve středu 20. května 2015 ve 3. čtení bude projednávat novelu zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, která také upravuje podmínky ochrany obyvatel před hlukem.

V průběhu projednávání tohoto zákona byly předloženy i některé zásadní pozměňovací návrhy, které oproti původní novele zákona předložené Ministerstvem zdravotnictví bohužel snižují ochranu obyvatel před hlukem z dopravních staveb. Například byl zcela vypuštěn požadavek na hodnocení zdravotních rizik před vydáním časově omezeného povolení provozu stavby s nadlimitním hlukem a nově by také mělo být umožněno požádat o časově neomezené povolení dopravních staveb s nadlimitním hlukem.

Dopady těchto pozměňovacích návrhů jsou následující:

- nebudou vyhodnocena zdravotní rizika pro obyvatele. Bez tohoto hodnocení nelze ani porovnat náklady na případná protihluková opatření se zdravotními riziky pro obyvatele;

- zrušení ochrany před nadměrným hlukem až pro 1 milion obyvatel ČR;

- po vydání časově neomezeného povolení (výjimky) provozovat stavbu již nebude důvod se zabývat hlukovou zátěží obyvatel v okolí staveb, které překračují hygienické limity hluku;

- bude možné udělit trvalé výjimky na všechny hlavní komunikace, dálnice, železnice, letiště bez ohledu na to, zda hluk z těchto staveb bude způsobovat zdravotní problémy obyvatelům;

- investoři se nebudou snažit o stavby šetrné k životnímu prostředí. Raději prokáží, že nejsou schopni dodržet hlukové limity, aby dostali výjimku, než aby budovali protihluková opatření.

Uvedené pozměňovací návrhy snižují v konečném důsledku ochranu obyvatel před hlukem, což je v rozporu s cílem směrnice Evropsk! ého parlamentu č. 2002/49/EU, která požaduje snižování hlukové zátěže obyvatel. Takového cíle však trvalými výjimkami a vypuštěním hodnocení zdravotních rizik Česká republika nedosáhne. Negativní dopady uvedených změn se týkají dopravních staveb připravovaných, dokončených i staveb ve zkušebním provozu.

Pozitivní zprávou pro obyvatele v okolí letišť je pozměňovací návrh poslankyně Ing. Věry Kovářové (STAN), který oproti původnímu návrhu novely zákona navrhuje v § 31 zachovat současnou úlohu krajských hygienických stanic při vyhlašování ochranných hlukových pásem v okolí letišť. Ochranná hluková pásma by tak měla být i nadále vyhlašována pouze po dohodě s hygieniky, kteří posoudí zdravotní rizika obyvatel a stanoví podmínky provozu. Tento pozměňovací návrh byl při projednávání podpořen sněmovním zdravotním výborem i Ministerstvem zdravotnictví.

Ve středu 20. května se od 8.30 hodin před vchodem do poslanecké sněmovny koná happening občanských iniciativ, které protestuj! í proti zvyšování hlukové zátěže, jež ohrožuje naše zdraví.Protihluková iniciativa
Nad Draháňským údolím
Občané proti hluku a emisím

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí