zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Mendelova univerzita v Brně aktivně podporuje povědomí o společenské odpovědnosti

15.05.2015
EMS
Firemní ekologie
Mendelova univerzita v Brně aktivně podporuje povědomí o společenské odpovědnosti

Zkušenosti s mezinárodní normou SA 8000 a CSR předává BureauVeritas

Mendelova univerzita v Brně svědomitě připravuje své studenty především na aktuální témata, která se rychle rozvíjí v zahraničí a stávají se zajímavými také pro české podnikatelské společnosti. Mezi stále více diskutované patří též problematika společenské odpovědnosti - CSR. Ústav podnikové ekonomiky Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně připravil přednáškový blok s názvem Společenská odpovědnost organizací a její implementace v praxi. Znalosti a zkušenosti z praxe přednášel Ing. Stanislav Moučka, ředitel Divize Certifikace společnosti BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o.

V rámci předmětu Hodnocení výkonnosti podniku byla koncipována přednáška pro obory Finance a investiční management, Účetnictví a daně a pro Manažersko-ekonomický obor. Pod pedagogickým vedením Ing. Bc. Marcely Basovníkové, Ph.D. z Ústavu podnikové ekonomiky proběhlo zajímavé setkání na téma společensky odpovědného chování.

Nejčastěji otázky od studentů směřovaly na různé příklady z praxe. V živé diskusi studenti s přednášejícím probírali situace, které se přímo dotýkaly CSR. Ing. Moučka vysvětlil i možné systémové řešení problematiky CSR, a to mezinárodně uznávaným standardem SA 8000. Přestože je v České republice evidováno k 30.6. 2014 pouze 8 firem s akreditovanou certifikací na tento standard, sílí zájem o společenskou zodpovědnost jak ze strany firem, tak od široké veřejnosti. Především velké korporace, jako např. Nestlé, Unilever atd., požadují v rámci svého dodavatelského řetězce audit dodavatelů, tzv. SMETA audit, který je v podstatě založen na stejných principech jako standard SA 8000, tj. vychází z konvencí ILO (Mezinárodní Organizace Práce).

,,Na základě mých dlouholetých zkušeností z certifikačních auditů jsem přesvědčen, že firma, která se chová společensky odpovědně, dosahuje v rámci své výkonnosti, ať už v oblasti kvality, BOZP nebo životního prostředí, významně lepších výsledků než organizace, která podceňuje oblast společenské odpovědnosti. Obecně platí úměra např. čím větší fluktuace z důvodů nevhodného sociálního prostředí v organizaci, tím více nekvality a úrazů na pracovištích," upřesnil Ing. Moučka. Dále Ing. Moučka dodává: ,,Studenti svými vstupy, pozitivními reakcemi a nebývale velkou účastíprokázali, že mladá generace se o tyto otázky velmi aktivně zajímá, což je významný příslib pro budoucnost."

,, V rámci předmětu Hodnocení výkonnosti podniku považuji přednášky z praxe za klíčové. V neustále rostoucí konkurenci je velmi důležité obohatit studenty nejen o teoretická východiska související s výkonností podniku, ale také o příklady z praxe, neboť ta v některých případech formuje výzvy na modifikaci,resp. další rozpracování stávajících teoretických poznatků. Je tedy nutné na tuto skutečnost, resp. uváděnou diferencovanost, studenty dobře připravit," říká Ing. Basovníková. Vedoucí Ústavu podnikové ekonomiky doc. Špirková pak dodává: ,,Přednášky z praxe mají přidanou hodnotu pro obě zúčastněné strany. Hlavní přínos univerzity pro praxi lze spatřovat v dodávce intelektuálního kapitálu, který se v dnešní době dá považovat za stěžejní konkurenční výhodu. Studentům pak kontakt s praxí přináší ucelený pohled na komplexnost očekávání příslušných zájmových skupin v rámci řešení konkrétních problémových oblastí."

Přednášku navštívilo téměř 115 studentů, což potvrdilo vysoký zájem o tuto problematiku, a zároveň utvrdilo pedagogy o správném zaměření výuky.

přednáška

Více informací najdete na www.mendelu.cznebowww.bureauveritas.cz.

Mendelova univerzita v Brně

Mendelova univerzita v Brně je nejstarší samostatnou vysokou školou svého odborného zaměření v České republice. Jejímu počátku předcházely od roku 1864 snahy o vznik vysokého zemědělského učení na Moravě, které však ztroskotaly na překážkách politického, hospodářského a národnostního rázu. Teprve vznik samostatné Československé republiky v říjnu 1918 umožnil jeho založení.

Od roku 2010 univerzita používá název Mendelova univerzita v Brně (MENDELU). Vznikem samostatného vysokoškolského ústavu CEITEC MENDELU v rámci Agronomické fakulty se univerzita stala v roce 2011 součástí meziuniverzitního vědeckého centra excelence Středoevropského technologického institutu. V závěru roku 2012 získala univerzita od Evropské komise prestižní certifikáty ETCS Label a DiplomaSupplement Label, které potvrzují, že její studijní programy a zkušební systém jsou v souladu s principy Boloňské deklarace. Ke slaďování pracovního a rodinného života zaměstnanců byla v roce 2013 zřízena Mateřská škola Hrášek.

O společnosti BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o.

Certifikační a inspekční společnost BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o. je součástí mezinárodní skupiny BureauVeritas, která je lídrem celosvětového certifikačního trhu a poskytuje komplexní služby v oblastech kvality, hygieny, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, životního prostředí a společenské odpovědnosti. Důvěryhodnost společnosti podtrhuje tradice a dlouholetá zkušenost sahající až do roku 1828. Celosvětově působí společnost BureauVeritas ve 140 zemích, kde má síť 930 kanceláří a 330 laboratoří. Přes 64 tisíc zaměstnanců BureauVeritas poskytuje služby více než 400 tisícům klientů. Na území České republiky je BureauVeritas zastoupena již více než 100 let a zaměstnává více jak 100 profesionálů. Mezi hlavní služby, které v České republice poskytuje, patří: certifikace systému managementu a výrobková certifikace, technické inspekce v průmyslu, periodické kontrolní služby provozovaných zařízení včetně outsourcingu BOZP (PO) a životního prostředí, kontrolní činnosti ve stavebnictví, služby v oblasti lodního průmyslu, kontrolní služby pro finanční sektor, inspekce zemědělských komodit, školení a vzdělávání. Služby nejsou zaměřeny na vybraná odvětví nebo tržní segmenty, ale jsou poskytovány napříč odvětvími, bez ohledu na rozsah či charakter. Pro specifické případy jsou využíváni zahraniční auditoři, inspektoři a další experti.

Příklady akreditovaných činností poskytovaných BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r.o.:
- certifikace systémů managementu: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO/IEC 20000, ISO 22000, FSSC, ISO/IEC 27001, ISO 50001, ISO 3834, EMAS, ISO/TS 16949, SA 8000, HACCP, IRIS atd.
- certifikace produktů: ISCC, BRC, IFS, GTP, GMP, FSC C-o-C, PEFC C-o-C, EZ (ekologické zemědělství)
- verifikace: GHG
- inspekce: ISO 17020 - bezpečnost provozovaných výtahů, inspekce zemědělských a potravinářských komodit

Kontakt:

Mendelova univerzita Brno

PR oddělení

Radana Kolčavová

Tel: 545 132 798

radana.kolcavova@mendelu.cz

BureauVeritas Czech Republic, spol. s r.o.

Miroslava Jůnová - Marketing Manager
Tel.: +420 210 088 211
miroslava.junova@cz.bureauveritas.com

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
3
11. 2020
3-6.11.2020 - Veletrh, výstava
Rimini
INISOFT s.r.o.
10
11. 2020
10.11.2020 - Seminář, školení
Praha, ČVUT
CHEMELEONI s.r.o.
11
11. 2020
11-12.11.2020 - Seminář, školení
Konferenční místnost hotelu A-SPORT
INISOFT s.r.o.
11
11. 2020
11.11.2020 - Seminář, školení
Brno, Aps s.r.o.
24
11. 2020
24.11.2020 - Seminář, školení
Sál Tribun - hotel Tristar
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí