zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Termín pro podání oznámení SVHC látek v předmětech

08.01.2015
Chemické látky
Termín pro podání oznámení SVHC látek v předmětech

Výrobci a dovozci musí agentuře ECHA podat oznámení o látkách, které jsou uvedeny na seznamu látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV (Kandidátském seznamu) a které jsou obsaženy v předmětech (zveřejněno ECHA 3. 12. 2014).

ECHA připomíná, že do 16. prosince 2014 je nutné podat oznámení čtyř látek vzbuzujících mimořádné obavy (SVHC) obsažených v předmětech (SIA), které byly na Kandidátský seznam zařazeny 16. června 2014:

  • Cadmium chloride (ES 233--296--7),
  • Sodium peroxometaborate (ES 231--556--4),
  • Sodium perborate; perboric acid, sodium salt (ES 239--172--9, 234--390--0),
  • 1,2--Benzenedicarboxylic acid, dihexyl ester, branched and linear (ES 271--093--5).

Společnosti si musí ověřit, zda jejich výrobky splňují obě podmínky pro oznamovací povinnost podle článku 7 nařízení REACH:

  • látka je v daných předmětech přítomna v koncentraci vyšší než 0,1 % hmotnostních a
  • látka je v daných předmětech přítomna v celkovém množství větším než 1 tuna na výrobce nebo dovozce za rok.

Oznámení látky v předmětu lze předložit buď prostřednictvím webového formuláře nebo prostřednictvím systému REACH--IT pomocí IUCLID.

Další informace:

Kandidátský seznam

Oznamování látek obsažených v předmětech

Oznámení látek v předmětech (webový formulář/ REACH--IT užitím IUCLID)

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí