zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Ustanovení § 30 odst. 10 vodního zákona

11.12.2014
Voda
Ustanovení § 30 odst. 10 vodního zákona

Opatření obecné povahy o stanovení/změně ochranného pásma vodního zdroje. a uložení opatření/povinností konkrétním osobám

Stanovisko

Adresáty konkrétních opatření/povinností je možné v opatření obecné povahy o stanovení/změně ochranného pásma vodního zdroje vymezit pouze v obecné rovině, druhově (např. formulací oprávnění k odběru jsou povinni provést protierozní opatření apod.)

Odůvodnění

Opatření obecné povahy je konkrétně-abstraktní správní akt, který stojí na pomezí mezi právním předpisem a individuálním rozhodnutím. Konkrétním je co do předmětu úpravy (například stanoví konkrétní ochranné pásmo vodního zdroje), abstraktním je ve vztahu k adresátům, které neurčuje jmenovitě, individuálně, ale obecně, druhově.

Ke konkretizaci adresátů/povinných může, resp. musí dojít až následně v rámci exekučních či sankčních řízení.

Podle § 173 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, lze povinnost, která je stanovena zákonem a jejíž rozsah je v mezích zákona určen opatřením obecné povahy, exekučně vymáhat jedině tehdy, jestliže bylo vydáno rozhodnutí, které existenci této povinnosti prohlásilo a v němž byla osoba, jež tuto povinnost má, jmenovitě uvedena.

Podle Závěru Poradního sboru ministra vnitra č. 98 dostupném na: http://www.mvcr.cz/clanek/zavery-poradniho-sboru-ministra-vnitra-ke-spravnimu-radu.aspx, není vydání deklaratorního rozhodnutí podle § 173 odst. 3 správního řádu podmínkou uložení sankce za správní delikt, který spočívá v porušení povinnosti určené v mezích zákona opatřením obecné povahy. Toto rozhodnutí je třeba vydat výhradně při vymáhání povinnosti vyplývající z opatření obecné povahy; tedy při exekuci na povinnost vyplývající přímo z opatření obecné povahy.

Autor: Mgr. Veronika Vytejčková

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
23
10. 2020
23.10.2020 - Veletrh, výstava
555-666-0606
23
10. 2020
23.10.2020 - Veletrh, výstava
555-666-0606
23
10. 2020
23.10.2020 - Veletrh, výstava
555-666-0606
23
10. 2020
23.10.2020 - Veletrh, výstava
555-666-0606
23
10. 2020
23.10.2020 - Veletrh, výstava
555-666-0606
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí