zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v ČR

02.12.2014
Firemní ekologie
Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v ČR

I v České republice se dynamicky rozvíjí koncept společenské odpovědnosti organizací (vžitý pod zkratkou CSR, Corporate Social Responsibility). Postupně vznikají silné platformy soustřeďující zejména podnikatelské subjekty...

Mezi tři nejvýznamnější CSR platformy patří v současnosti Asociace CSR (68 členů), Business Leaders Forum (52 členů) a Byznys pro společnost (43 členů). Vedle nich hraje v systémech managementu významnou roli i Česká společnost pro jakost, která soustřeďuje 1100 individuálních a 90 kolektivních členů, z nichž se podstatná část věnuje i systémovému zabezpečení CSR.

Kromě podnikatelských subjektů soustřeďují zmíněné platformy také neziskové organizace. Zvláštní oblast tvoří sociální podniky (platforma P3). Jejich přesná definice není dosud zakotvena v českém právu, ale v nadnárodní úrovni se jedná o podnikatelské subjekty, které poskytují zaměstnání a výhradně poskytují vlastní produkty (výrobky nebo služby) pro sociálně znevýhodněné občany. Tím přispívají ke zvyšování zaměstnanosti a kvality života v dané komunitě.

Vedle úsilí organizací jak z podnikatelského, tak z neziskového sektoru, může sehrát významnou roli i stát, od něhož se očekává především vytváření vhodných podmínek (příznivé klima) pro realizaci dobrovolných aktivit v oblasti CSR.

Vláda ČR svým usnesením č. 199 ze dne 2. dubna 2014 schválila přijetí Národního akčního plánu společenské odpovědnosti organizací v ČR, předloženého gestorem, jímž je Ministerstvo průmyslu a obchodu, a pověřila příslušné resorty jeho plněním. V oblasti tvorby tohoto plánu i v oblasti jeho realizace sehrála významnou úlohu Rada kvality ČR a její odborná sekce Společenská odpovědnost organizací.

Přijatý dokument je postaven především na posílení stimulační funkce; k funkci regulační bude přistupováno pouze tehdy, bude-li to potřebné v oblasti ohrožení kvality života našich občanů a jejich životního prostředí.

Stávající aktivity státu jsou zakotvené v klíčových oblastech tohoto akčního plánu. Významné aktivity jsou zaměřeny především na naplnění vytvořeného národního informačního portálu, který usiluje o poskytování maxima relevantních informací pro organizace a veřejnost o národních i mezinárodních aktivitách, standardech, významných platformách zainteresovaných stran a výsledcích průzkumů a oceňování v oblasti CSR.

V aktivitách na podporu dalšího rozvoje CSR je akcentováno vzdělávání, pořádání odborných akcí, zpracování příručky pro malé a střední podniky, dodržování lidských práv, rovné příležitosti (zejména bez ohledu na pohlaví, věk a zdravotní postižení), strategie boje proti sociálnímu vyloučení a ochrana spotřebitelů.

V porovnání se zeměmi EU, v nichž jsou akcentovány zejména etika v podnikání v celém dodavatelském řetězci, začleňování sociálně znevýhodněných osob, zvyšování povědomí spotřebitelů, vzdělávání a kvalifikace manažerů CSR, poradenství, odpovědnost ve veřejných zakázkách, společensky odpovědné investování, opatření v oblasti klimatických změn, ochrana životního prostředí - prevence rizik, mediální podpora ze strany státu, informační portály, podpora malých a středních podniků, realizace projektů CSR, age a gender politiky a oceňování organizací, by se mohl náš Národní akční plán v příštím období zaměřit více na oblast veřejných zakázek, sociálního začleňování, posílení pravomocí ombudsmana, na stanovení pravidel pro reportování CSR, na posílení odpovědnosti v dodavatelském řetězci a v oblasti investic; v neposlední řadě na vyšší zapojení veřejné správy do realizace konceptu CSR.

CSR není spjata pouze s odbornou sférou (jak je dnes převážně chápána). Je záležitostí všech - organizací a veřejnosti.


AUTOR: Alena Plášková
předsedkyně odborné sekce Společenská odpovědnost organizací při Radě kvality ČR, čestná předsedkyně ČSJ

Zdroj: HN

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí