zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Zcela nový návrh zákona o výrobcích s ukončenou životností jde do mezirezortu

04.11.2014
Odpady
Legislativa
Zpětný odběr
Zcela nový návrh zákona o výrobcích s ukončenou životností jde do mezirezortu

Nový zákon se bude týkat elektrických a elektronických zařízení včetně solárních panelů, baterií a akumulátorů, pneumatik a vozidel.

Návrh zákona odráží komplexní pohled na životní cyklus vybraných výrobků od jejich uvedení na trh až po jejich zpracovaní poté, kdy se staly odpadem. Zákon o výrobcích s ukončenou životností se zaměřuje na regulaci obsahu nebezpečných látek ve vybraných výrobcích, prevenci vzniku odpadů z vybraných výrobků, regulovaný zpětný odběr či sběr vybraných výrobků pro zajištění co největšího podílu jejich opětovného využití a recyklace.

Problematika výrobků s ukončenou životností je nyní upravena zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech. Tento základní kámen odpadové hospodářství platí již více než dvanáct let, byl mnohokrát novelizován kvůli transpozicím směrnic Evropské unie, a proto se postupem času stal značně komplikovaným a nepřehledným. Ministerstvo přikročilo po mnoha letech k přípravě předpisu jasně vymezujícího oblast vybraných výrobků s ukončenou životností.

Zcela nový návrh zákona o výrobcích s ukončenou životností upravuje práva a povinnosti osob při nakládání s vybranými výrobky v celém jejich životním cyklu, tedy od jejich uvedení na trh až po jejich zpracovaní poté, kdy se staly odpadem. Zákon vychází z principu rozšířené odpovědnosti výrobce, proto stanoví ve vztahu k vybraným výrobkům především povinnosti výrobců, aby bylo zajištěno environmentálně přijatelné nakládání s těmito výrobky na konci jejich životnosti.

Návrhu zákona jde především zajištění vysoké úrovně ochrany životního prostředí a lidského zdraví před negativními dopady ze vzniku odpadů z vybraných výrobků v souladu s příslušnými předpisy Evropské unie. Zákon o výrobcích s ukončenou životností bude mít ve vztahu k zákonu o odpadech postavení zvláštní právní normy, která se použije přednostně. Jako obecná právní norma bude aplikován subsidiárně, tj. nestanoví-li zákon o výrobcích s ukončenou životností jinak.

Povinnosti má výrobce jednotlivých komodit, který výrobek vyrobí nebo uvedou na trh v ČR, i výrobci, jejichž značka se objeví na výrobku. Předmětem úpravy zákona je také regulace obsahu nebezpečných látek ve vybraných výrobcích, prevence vzniku odpadů z vybraných výrobků, regulovaný zpětný odběr či sběr vybraných výrobků s cílem zajistit co největší podíl jejich opětovného využití a recyklace a zavedení zvláštních pravidel pro nakládání s odpadními vybranými výrobky včetně jejich využití a odstranění.

Vybranými výrobky se rozumí:

a) elektrická a elektronická zařízení (elektrozařízení)

b) baterie a akumulátory

c) pneumatiky

d) vozidla

V zákoně jsou obsažena společná ustanovení upravující základní pravidla pro zpětný odběr a způsoby plnění povinností výrobců, včetně pravidel pro vznik, provozování, kontrolu a dozorování fungování kolektivních systémů. Návrh věcného záměru zákona o výrobcích s ukončenou životností byl vypracován ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu, které tento materiál spolupředloží vládě po 24. listopadu, kdy skončí mezirezortní připomínkové řízení.

Věcný záměr (PDF, 424 kB)

Hodnocení dopadu regulace (PDF, 2 MB)

Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí