zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Asociace cykloměst bude zásadním způsobem připomínkovat novelu silničního zákona 361/2000 Sb.

21.10.2014
Doprava
Urbánní ekologie
Asociace cykloměst bude zásadním způsobem připomínkovat novelu silničního zákona 361/2000 Sb.

Minulý týden Ministerstvo dopravy odeslalo do meziresortního připomínkového řízení důležitou a poměrně obsáhlou novelu zákona o silničním provozu (zák. č. 361/2000 Sb.).

Bohužel, změny týkající se cyklistické dopravy jsou řešeny jen okrajově. Asociace měst pro cyklisty tak využije své možnosti a bude zásadním způsobem připomínkovat tuto novelizaci. V tomto článku najdete první reakce na předkládané změny, stejně jako historii projednávání a důvody, proč považujeme za nutné podstatným způsobem změnit přístup k cyklistické dopravě.

Silniční zákon není jen pro cyklisty, zásadně ovlivňuje mobilitu

Proč se mají řešit cyklolegislativní změny v plném rozsahu, tak jak je prezentuje nová Cyklostrategie 2013? V této chvíli se připravují pravidla pro čerpání financí z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) v letech 2014-2020. Cíl 1.2. tohoto programu je zaměřen na podporu udržitelných forem dopravy. Současné přípomínky ze strany Evropské komise hovoří jasně - opatření mají směřovat ke snižování využívání individuální automobilovou dopravu ve městech a naopak podporovat veřejnou a cyklistickou dopravu a chůzi, tedy celou tzv. koalici mobility. Opatření je celá řada, ale i ona automaticky směřují ke zvyšování bezpečnosti všech účastníků, Mimochodem i tím, že dopravu spíše zklidňujeme a nezapomínáme na budování relevantní infrastruktury pro cyklisty a chodce. Nejsou to ale opatření, která jdou proti lidem a proti autům, ale naopak společně mají budovat místa s ,,dobrou adresou". Podobné zkušenosti přináší i vývoj v posledních 25 letech v Německu (zde si můžete přečíst některé postřehy vedoucího odboru dopravy města Lipska). Nepřinášíme ovšem revoluční myšlenky. O stejném se zmiňují i články, které vyšly v časopise Respekt v uplynulých letech:

Jde tu především o to, co je podstatou navrhovaných změn a jaké budou jejich důsledky. Jaká vlastně chceme mít města? Mají být taková jako Lipsko či Vídeň nebo jako ta naše, současná? Je velmi laciné, když se vše odůvodní větou ,,chceme především cyklistovi zajistit bezpečnost". To ale přeci chceme všichni. Jde jen o to, jakými cestami, či z jaké strany se k danému cíli dostaneme.

Historie legislativních změn

Příprava legislativních změn probíhala od roku 2011, hlavní milníky jejich projednávání jsou:

  • V letech 2011 - 2012 byla města vyzvána, aby zasílala na MD své problémy s budováním cyklistické infrastruktury, které plynou se špatné, či zastaralé legislativy. Byl vytvořen seznam celkem třinácti problematických ,,cyklolegislativních okruhů", které se staly podkladem pro připravovanou aktualizovanou Cyklostrategii.
  • Dne 22.5.2013 byla schválená Vládou ČR nová Cyklostrategie, která ve svém opatření 2.3.1. definuje úkol novelizovat zákon o silničním provozu (zák. č. 361/2000 Sb.) ve vztahu k problematice budování cyklistické infrastruktury. V kapitole Právní nástroje jsou pak definovány problematické okruhy - k nahlédnutí jsou rovněž zde.
  • Dne 29.7.2013 byly zahájeny práce na přípravě novelizace. Celý proces je dobře zdokumentován zde.
  • Dne 19.6.2014 byla dokončena první verze paragrafového znění navrhovaných změn v zákoně č. 361/2000 Sb., které mají pomoci rozvoji a podpoře cyklistické dopravy. Vše bylo vypracováno pod dohledem odborníků z MD.
  • Od počátku října 2014 Asociace měst pro cyklisty začala upozorňovat na možné problémy se zpožděním ("Cyklostrategie 2013" má problémy s naplněním 5. 10. 2014, Cyklolegislativa má novou šanci na projednávání 13. 10. 2014).
  • Dne 15. 10. 2014 odeslalo Ministerstvo dopravy do mezirezortního připomínkového řízení návrh novely zákona č. 361/200 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. Cyklistická doprava je zde řešena jen okrajově.

Takových "cyklostezek" je v ČR řada. Po nich musí cyklisté jezdit, jinak dostanou pokutu. Změnit to může nová legislativa.

První reakce na předkládanou novelizaci

Pozitiva

1. povedl se vyšší důraz na bezpečnost a ohled k cyklistům (§16 - objíždění a §17 - předjíždění)

2. nesmí se zastavit a stát v pruhu pro cyklisty (§27)

+/-

3. definován jízdní pruh pro cyklisty, avšak nejsou definovány vztahy při odbočení, takže nové jízdní pruhy stejně jako vyhrazené jízdní pruhy nelze provádět přes křižovatky - veškeré cyklopruhy (i na hlavních) zůstanou v křižovatkách přerušované (splněn - ale jen částečně - jeden z našich legislativních bodů)

4. definovány osobní přepravní prostředky (§56a), avšak ve vztahu k cyklistům polovičatě - uživatelé osobních prostředků mohou ohrozit cyklisty v případě, že jim bude povolena jízda po stezkách. Nakonec je vágně uvedeno, že pro ně platí obdobně jiné §, avšak není řečeno z jaké pozice.

Negativa

5. zůstala povinnost užít opatření pro cyklisty - na mnohých místech přeci může cyklista pruh opatření opustit, tj. odbočit. Takto je povinen jich užít. V opačném případě je třeba např. vyhraz. pruh přerušit, což se v současnosti děje - vznikají absurdní, nepřehledná a částečná řešení.

6. s koridorem pro cyklisty se v zákoně vůbec nepracuje (vypadla ustanovení o odbočování §21, zůstala definice řazení k pravému okraji při odbočování vpravo, což limituje umisťování koridorů),

7. vypadla původně navrhovaná povinnost neohrozit cyklistu při určitých manévrech (§5)

8. vypadla původně navrhovaná ustanovení ohledně vjíždění na pozemní komunikaci § 23 - zřejmě tedy bude nadále docházet k přerušování stezek a budou umisťovány nadále lesy značek

9. vypadla původně navrhovaná i ustanovení ohledně míst pro překonání komunikace

10. díky samostatnému definování osobních přepravních prostředků (obdoba segway) není řešen provoz bruslařů na stezkách pro chodce a cyklisty, především jasně určená strana, při které se mají pohybovat a povinnost pohybovat se za sebou (§53 a 57)

Plán dalších kroků

Asociace měst pro cyklisty v souladu s Legislativními pravidly vlády ČR schválené dne 19. března 1998 č. 188 a ze dne 14. prosince 2011 č. 922 usnesením vlády ze dne 14. listopadu 2012 č. 820 má dle článku č. 5 bod ( 11) právo se vyjádřit k orgánu, který předkládá věcný záměr k připomínkám (MD ČR).

Asociace proto využije tohoto práva a bude návrh zákona připomínkovat.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí