zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Za opravy přehrad a koryt řek poničených při povodních vydalo Ministerstvo zemědělství v minulých letech téměř 6,6 miliardy korun

03.10.2014
Povodně
Za opravy přehrad a koryt řek poničených při povodních vydalo Ministerstvo zemědělství v minulých letech téměř 6,6 miliardy korun

Ministerstvo zemědělství ukončilo program na odstraňování následků povodní z let 2000 až 2010 na státním vodohospodářském majetku. Cílem programu byla obnova říčních koryt, vodních děl, zkapacitnění vodních toků a zlepšení odtokových poměrů v krajině. Podobný program je připravený i pro příští léta.

,,Při odstraňování škod, které od roku 2000 do roku 2010 způsobily povodně na vodních tocích ČR, provedly jednotlivé podniky povodí více než dva a půl tisíce stavebních a rekonstrukčních prací za 7,8 miliardy korun. Z toho bylo poskytnuto 6,6 miliardy z rozpočtu Ministerstva, zbytek ze zdrojů povodí. Cílem bylo uvést vodní toky do původního stavu, případně, pokud to bylo potřeba, zabezpečit jejich odolnost i vůči silnějším záplavám," řekl ministr zemědělství Marian Jurečka.

Mezi nejvýznamnější stavby vybudované v rámci programu patří například obnova řeky Jeřice v Chrastavě. Státní podnik Povodí Labe opravil za více než 78 milionů korun 2,5 kilometrů poničených hrází a odstranil nánosy a naplaveniny v korytě řeky. Povodí Moravy rekonstruovalo v Hodoníně šest set metrů hráze Skařiny. Rekonstrukce stála více než 17 milionů korun. Povodí Vltavy obnovilo významnou dopravní stavbu kanálu Vraňany - Hořín poničeného při povodni v loňském roce. Rekonstrukce přesáhla částku 25 milionů korun.

Po zkušenosti s opakovanými povodněmi založilo Ministerstvo zemědělství takzvaný spící program na odstraňování povodňových škod na státním vodohospodářském majetku. V případě povodní tak může rychle reagovat. Připravenost se osvědčila v roce 2013, kdy Českou republiku na jaře zasáhly rozsáhlé povodně. Ministerstvo zemědělství spící program využilo, aby odstranění následků povodní mohlo začít v co nejkratším termínu. Bezprostředně po povodních se podařilo zabezpečit 200 milionů korun na provedení prvotních prací, které snížily riziko dalších povodní a následných škod. Celkové škody na státním vodohospodářském majetku z povodní roku 2013 dosáhly částky 2,2 miliardy korun. Ministerstvu zemědělství se na krytí těchto škod podařilo zabezpečit částku ve výši 1,5 miliardy pro léta 2013 - 2016.Ostatní náklady budou hradit investoři jednotlivých akcí z vlastních zdrojů.

,,V případě dalších povodní je Ministerstvo zemědělství připraveno bezodkladně otevřít další podprogramy v rámci spícího programu a zabezpečit i zrychlit odstranění případných povodňových škod při využití všech dosavadních zkušeností, získaných od roku 1997," řekl ministr Jurečka.

Hynek Jordán

ředitel Odboru komunikace MZe

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí