zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Nařízení Komise (EU) č. 895/2014 k příloze XIV nařízení REACH

05.09.2014
Chemické látky
Legislativa
Nařízení Komise (EU) č. 895/2014 k příloze XIV nařízení REACH

Dne 22. 8. 2014 vstoupilo v platnost nové nařízení, kterým se rozšiřuje seznam chemických látek v příloze XIV nařízení REACH o dalších 9 látek podléhajících povolení pro určitá použití (Úřední věstník 19. 8. 2014).

Nové nařízení Komise (EU) č. 895/2014 ze dne 14. 8. 2014, kterým se mění příloha XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, stanoví další látky, které budou podléhat povolení pro určitá použití. Všechny tyto látky splňují kritéria pro klasifikaci jako karcinogenní (kategorie 1A nebo 1B) nebo toxické pro reprodukci (kategorie 1B). Látky jsou používány například jako rozpouštědla, antikorozní činidla a tužidla.
Jedná se o následující látky:

  • formaldehyd, oligomerní reakční produkty s anilinem (technický MDA)
  • kyselina arseničná
  • bis(2-methoxyethyl)ether (diglym)
  • 1,2-dichlorethan (EDC)
  • 2,2´-dichlor-4,4´-methylendianilin (MOCA)
  • chroman chromitý
  • chroman strontnatý
  • chroman draselno-zinečnatý
  • oktahydroxid-chroman pentazinečnatý

U každé látky v seznamu je uvedeno nejzazší datum podání žádosti o povolení (od února 2016 do července 2017) a dále datum, od kterého je její používání a uvádění na trh zakázáno (datum zániku).

Příloha XIV nařízení REACH obsahuje v současné době již 31 látek.

Přílohy ke stažení

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí